Veerkrachtmeting

Een spannende periode – grote deadline, reorganisatie of COVID-19 – waardoor je medewerkers onder druk staan? Wil jij weten hoe het met je medewerkers mentale veerkracht gaat? Met behulp van de veerkrachtmeting kunnen wij helpen medewerkers die struggelen te identificeren.

De coronacrisis en de bijkomende maatregelen heeft een enorme impact op mensen. In sommige beroepsgroepen is de druk via de vraag naar en verantwoordelijkheden op hun werk toegenomen, in andere beroepsgroepen is druk toegenomen door angst en onzekerheid of spanning toegenomen door beperkte afwisseling en ontspanningsmogelijkheden. Bij vrijwel iedereen wordt extra beroep gedaan op veerkracht. En hoe sterk die is, verschilt per persoon, met risico’s voor de (mentale) gezondheid en zelfs uitval.

Inhoud

De veerkrachtmeting gebeurt aan de hand van een persoonlijke uitnodiging met een link naar een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 41 vragen, opgedeeld in verschillende onderdelen, zoals:

  • Stress gerelateerde lichamelijke klachten
  • Coping: Hoe je met stressvolle situaties omgaat
  • Persoonskenmerken

Direct na het invullen van de vragen is de uitslag te zien.

Voor wie is de veerkrachtmeting?

Iedereen heeft veerkracht. Hoe goed deze is ontwikkeld en daarmee hoe krachtig die is kan verschillen. De meting geeft inzicht in een moment en wordt dan ook aangeraden in te zetten daar waar/wanneer sterk beroep op iemands veerkracht wordt gedaan.

Wat zijn de voordelen?

De veerkrachtmeting kan iedere medewerker helpen inzicht te geven in of er zorgen zijn m.b.t. diens veerkracht. Indien er voldoende responsen zijn, kan op groepsniveau ook aan (leidinggevenden van) teams inzicht gegeven worden van op welke onderdelen de zorg ligt. Dit kan ondersteunen bij de keuze voor investering in interventies, en in keuzes voor richting/thema van de interventies.

Over de professional

De veerkrachtmeting is ontwikkeld door een arbeid- organisatie- en gezondheid psycholoog. Deze professional zal ook meekijken naar de uitvoering en de resultaten analyseren.

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Wij helpen u graag vragen te beantwoorden en/of mogelijkheden door te spreken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerd aanbod

Hieronder ziet een u paar suggesties van gerelateerd aanbod. Voor ons volledige aanbod, klik hier

Stresscoaching en -begeleiding

Een stress-coach kan medewerkers helpen om stress te leren herkennen en ermee om te gaan. We helpen door middel van inzicht, vaardigheden en tools om om te kunnen gaan met verantwoordelijkheden en belasting, gebalanceerd met veerkracht, herstel en ontspanning.

Read More »