Traumaopvang, traumabegeleiding en traumaverwerking

Een traumatische gebeurtenis is ingrijpend en kan leiden tot diverse psychische en fysieke klachten zoals angst, slapeloosheid, nare dromen, leed en verdriet.  Wij kunnen u helpen bij traumaopvang, -begeleiding en -verwerking. 

Agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesterijen, mishandeling, verlies, ongeval. Er zijn talloze voorbeelden van gebeurtenissen die tot trauma kunnen leiden. En wanneer hier niet op de juiste manier mee om wordt gegaan, riskeert het individu PTSS (post traumatische stress stoornis) met alle gevolgen van dien. Wij kunnen u helpen adequaat te handelen bij trauma.

Interesse, vragen en/of opmerkingen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.