• Hoge kwaliteit

  BAKXWAGENAAR ziet het gezondheidsmanagement van uw medewerkers als een continu proces; door met de juiste professionals te werken aan de gezondheid van uw mensen en ons te richten op zowel preventie, re-integratie en nazorg verzekeren we u van een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

  Meer over onze diensten

  Hoge kwaliteit
 • Persoonlijk

  De professionals van BAKXWAGENAAR hebben een vertrouwd gezicht. Onze klanten beschikken over een vaste bedrijfsarts, met korte lijnen. Hierdoor bouwen we een persoonlijke relatie op en kunt u terecht bij een professional die uw situatie kent en daardoor snel in kan spelen op een specifieke vraag. Op deze manier kunnen we effectief werken aan de gezondheid van uw medewerkers.

  Meer over onze professionals

  Persoonlijk
 • Professioneel

  De professionals van BAKXWAGENAAR - waaronder bedrijfsartsen, casemanagers en arbeidsdeskundigen - hebben ruime ervaring met en uitgebreide kennis over gezondheidsmanagement. Hierdoor beschikt u over de juiste professional, waarbij de bedrijfsarts de spin in het web is die samen met u zorgt voor het optimaliseren van de inzetbaarheid van uw medewerkers.
  Meer over gezondheidsmanagement

  Professioneel
 • Integer

  De persoonlijke relatie met onze klanten vormt de basis van onze dienstverlening. Het vertrouwen dat klanten en hun medewerkers in ons stellen is een groot goed waar we eerlijk en zorgvuldig mee omgaan. Vanwege onze integere aanpak zijn de relaties met onze klanten veelal van lange duur.

  Meer over BAKXWAGENAAR

  Integer

Nieuws

 • Nieuwe Collega Casemanager Verzuim: Rian Arts

  "De afgelopen 20 jaar heb ik als allround HR adviseur veel ervaring opgedaan in alles wat te maken heeft met mensen en werken. Dit bij zowel middel- als grote bedrijven in met name de zakelijke dienstverlening. Binnen deze bedrijven lag het accent voor mij op het verbeteren van de gezondheid, de flexibiliteit en het leiderschap. Op het gebied van gezondheid heb ik veel praktische operationele werkervaring. Het maken en uitvoeren van actieplannen om de gezondheid van het bedrijf te verbeteren, leidinggevende adviseren bij individuele maar ook organisatorische vraagstukken, mensen vanaf de 1'e ziektedag begeleiden naar herstel, een passende functie of een geheel nieuwe toekomst.

  Lees meer >
 • Eerste BW-relatiemiddag was geslaagd!

  Op woensdag 3 februari heeft de eerste BW-relatiemiddag plaatsgevonden. Doel van deze middagen is een interactieve en informele dag te organiseren voor onze professionals en opdrachtgevers, waarbij belangrijke thema’s op het gebied van arbeid en gezondheid aan bod komen.

  Lees meer >
 • Nieuwe Collega Casemanager Verzuim; Yvonne van Bussel

  5 februari 2015 - Sinds 1 februari 2016 is Yvonne van Bussel als casemanager werkzaam bij BAKXWAGENAAR. Zij zal zich de komende maand in alle vrijheid oriënteren op BAKXWAGENAAR en haar klanten. Yvonne kan voor uw organisatie van grote betekenis zijn. Zij kan de P&O/HR medewerkers en leidinggevenden van uw organisatie ondersteunen en coachen op het gebied van de verzuimbegeleiding in het kader van o.a. de Wet verbetering Poortwachter. Vanuit een proactieve regisseursrol begeleidt en coördineert zij langdurig en complexe casuïstiek daadkrachtig. De procesbewaking en dossiervorming rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid vinden plaats binnen de kaders van de Wet verbetering Poortwachter. Desgewenst, en waar nodig, kan Yvonne (vaak in overleg met de bedrijfsarts) snelle interventies inzetten en zal zij gevraagd en ongevraagd advies geven en ondersteuning bieden.

  Lees meer >
Meer Nieuws >