Cursus preventiemedewerker

Vanaf 1 juli 2005 schrijft de wet voor dat bedrijven een preventiemedewerker moeten aanstellen. De preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn. De preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

De eendaagse cursus Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Voor de preventiemedewerker is een cursus niet verplicht, maar wel aan te raden.

Inhoud

De cursus duurt 1 dag. Onder andere komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo-wetgeving
  • Rol en verantwoordelijkheden van de Preventiemedewerker
  • Organiseren van preventietaken
  • Werkgevers- en werknemersverplichtingen
  • Aansprakelijkheid

Elke deelnemer krijgt een boek Preventiemedewerker en een bewijs van deelname.

Doelgroep

Medewerkers die de functie van preventiemedewerker reeds uitvoeren, nieuwe preventiemedewerkers en leden van de OR/Arbocommissie. De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit het eigen bedrijf, in bedrijven t/m 25 werknemers mag de werkgever deze taak op zich nemen. 

Wat zijn de voordelen?

  • Mogelijke problemen en risico’s kunnen vroeg worden gesignaleerd.
  • Voorkomen van verzuim.

Over de professional

Deskundige docent met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelt.

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Wij helpen u graag vragen te beantwoorden en/of mogelijkheden door te spreken. Neem vrijblijvend contact met ons op of laat hieronder je bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Gerelateerd aanbod

Hieronder ziet een u paar suggesties van gerelateerd aanbod. Voor ons volledige aanbod, klik hier

Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Lees verder »