Certificering

In 2017 hebben wij het certificaat Arbodienst en ISO 9001:2015 certificaat behaald. Onze organisatie voldoet daarmee aan de in deze regelingen gestelde eisen en u bent daarmee gegarandeerd dat onze processen en protocollen periodiek worden getoetst. Wel zo prettig.

In juni 2023 hebben we beide certificaten NEN 7510 en ISO 27001 behaald.

De kwaliteit van onze dienstverlening borgen wij aan de hand van een kwaliteitshandboek. Dit handboek, en bijbehorende documentatie, wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door een externe auditor (DNV-GL).  Daarnaast vinden er op structurele basis interne en externe evaluaties plaats, zodat we gezamenlijk blijven toewerken naar onze doelstellingen. Deze doelstellingen worden ieder jaar vastgelegd in de directiebeoordeling, met als hoofddoel een continue verbetering van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers.

Daarnaast om in deze tijd van cybercriminaliteit te laten zien dat wij er alles aan doen en blijven doen om de persoonlijke informatie van onze cliënten goed te beveiligen en dit ook te waarborgen. Hiermee laten we aan onze klanten zien dat wij groot belang hechten aan privacy en zorgvuldig omgaan met gevoelige persoonsgegevens. Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker, klanten en prospects stellen daarom strengere eisen aan de omgang met hun gegevens en die van hun medewerkers. Het hebben van een ISO 27001 certificering is zelfs steeds vaker een eis bij aanbestedingen.

Een ISO 27001 certificaat is het objectief en onafhankelijk bewijs waarmee we aan kunnen tonen dat we serieus en structureel bezig bent met informatiebeveiliging. Dat kan dan weer bijdrage aan het versterken van de vertrouwensband met onze (potentiële) klanten.

 

Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.