Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige is specialist binnen de driehoek mens, werk en inkomen. Hij weegt belasting en belastbaarheid af en geeft advies over passend werk. Een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert de mogelijkheden van de zieke werknemer om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige maakt in dit onderzoek een vergelijking tussen de belastbaarheid van de medewerker (wat heeft de bedrijfsarts vastgesteld dat hij medisch gezien wel en wat niet kan) en de belasting in zijn werk. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten en de eventuele oplossingen voor een werkhervatting zitten. 

Hoe gaat het onderzoek in de praktijk?  

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 

  • Is het eigen werk passend?
  • Zo nee, is het eigen werk dan passend te maken met taakaanpassingen of hulpmiddelen?
  • Als er geen mogelijkheden zijn van terugkeer in (aangepast) eigen werk, is er ander passend werk bij de eigen werkgever en is dit ook beschikbaar? 
  • Als er geen passend werk is bij de eigen werkgever, wat zijn dan de mogelijkheden van uw werknemer ten aanzien van passend werk bij een andere werkgever. 

Het gesprek

In een driegesprek met u en uw medewerker gaan we in op alles dat van belang is voor de re-integratie. De ervaring heeft geleerd, dat er een grote meerwaarde in zit als beide partijen bij het hele gesprek aanwezig zijn, zodat u niet alleen input geeft, maar ook van elkaar hoort hoe de ander de situatie ziet. Vaak geeft dit u beiden waardevolle inzichten op de situatie die eerder nog niet naar boven kwamen. Het geeft ook een grotere wederzijdse betrokkenheid bij de re-integratie. Natuurlijk is er altijd een mogelijkheid om alleen met de arbeidsdeskundige te spreken als die behoefte er is.

De bovenstaande vragen vormen de structuur voor het gesprek. Tegelijk is er in het gesprek ook ruimte voor het persoonlijke verhaal en de werkgeversproblematiek achter het verzuim. De menselijke maat vinden wij belangrijk, al bepaalt de wet de kaders van het speelveld.

Het rapport

Na het gesprek schrijft de arbeidsdeskundige een conceptrapport. Dit conceptrapport stuurt de arbeidsdeskundige de werkgever en werknemer ter inzage en correctie toe. Als beide partijen akkoord zijn met de juistheid van de vermelde feiten in het rapport, stelt de arbeidsdeskundige de definitieve versie van het rapport op. Daarna gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de reintegratie-adviezen die in het rapport vermeld zijn. De casemanager van BW kan u hierin (verder) ondersteunen. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op.

Arbeidskundig onderzoek bij BakxWagenaar 

Wat kunt u verwachten van ons arbeidsdeskundig onderzoek:  

  • Korte lijn met collega’s uit het team wat betrokken is bij de verzuimbegeleiding. Sneller, beter en makkelijker schakelen met o.a. de bedrijfsarts: de Arbeidsdeskundige van BakxWagenaar ‘stapt’ in het klantteam. U heeft vanaf dan ook een ‘vaste’ Arbeidsdeskundige in het team!  
  • Er is altijd voor en/of na het arbeidsdeskundig gesprek overleg met casemanager en/of bedrijfsarts uit het team.  
  • Integrale dossiervorming in Track. Voordelen hiervan zijn enerzijds dat alle informatie zonder (extra) handelingen voorhanden is én dat de samenwerking AVG-proof is.  
  • Verdere praktische voordelen: geen aparte aanmeldprocedure, geen akkoordverklaringen van werknemer, vertrouwde aanspreekpunten binnen organisatie/secretariaat van BakxWagenaar, digitale offerte én facturatie.  
  • Borging kwaliteit, privacy en continuïteit op basis van ons kwaliteitsmanagementsysteem.  

Voor de arbeidsdeskundige staat begrip voor de werkgever en voor de werknemer voorop. Natuurlijk vormen de richtlijnen van de wet de kaders van het speelveld, maar daarbinnen hanteren we graag de menselijke maat. Wat kunnen we voor u en uw medewerker doen om uw vragen te beantwoorden en uw re-integratieprobleem te helpen oplossen? We sluiten zo goed mogelijk bij u beiden aan. 

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Wij helpen u graag vragen te beantwoorden en/of mogelijkheden door te spreken. Neem vrijblijvend contact met ons op of laat hieronder je bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Gerelateerd aanbod

Hieronder ziet een u paar suggesties van gerelateerd aanbod. 

Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Read More »