Re-integratiebegeleiding 2e spoor

Tijdens een langdurig re-integratietraject kan er een moment komen waarop blijkt dat een medewerker niet meer in zijn of haar functie kan terugkeren. Bovendien kan het zijn dat er geen andere functie binnen uw organisatie beschikbaar is. In een dergelijk geval wordt er een 2e spoor traject gestart. Men gaat dan zoeken naar een passende baan bij een andere werkgever, om zo de mogelijkheid op behoud van werk en inkomen te vergroten. De medewerker en werkgever zijn verplicht om op zoek te gaan naar passend werk. Wat we verstaan onder ‘passend’ werk is afhankelijk van de mentale en fysieke capaciteiten van de medewerker, maar ook de werkervaring en het opleidingsniveau.

Een spoor 2 traject is een traject op maat. Het traject wordt vaak gestart rondom de eerstejaarsevaluatie, waarbij de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige een advies uitbrengen over de mogelijkheden van de zieke medewerker. U en uw medewerker onderzoeken vervolgens samen met een re-integratiebegeleider de kansen op de arbeidsmarkt en proberen deze te benutten. Het tweede spoor traject draagt daarnaast bij aan goed werkgeverschap. U bent als werkgever meer betrokken bij de situatie en op termijn levert het een kostenbesparing op. Zet een traject tijdig in, zodat de juiste re-integratie inspanningen geleverd kunnen worden.

Wanneer u via ons een re-integratiebegeleider inschakelt, bent u verzekerd van persoonlijke en deskundige begeleiding. De re-integratiebegeleider is een deskundige professional, die samen met u voor een volledige dossieropbouw zorgt. Als werkgever wordt u – samen met uw medewerker – gestimuleerd om u actief in te zetten voor het slagen van de re-integratie. Op deze manier voldoet u volledig aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter én biedt u uw medewerker de beste kansen op het vinden van een nieuwe, passende baan.

 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in het tweede spoortraject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.