Inzet specialist vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

Mensen worden ouder, leven langer en de pensioenleeftijd gaat omhoog. Hierdoor kunnen, willen en/of moeten we langer doorwerken. Maar ook andere onderwerpen – zoals robotisering en economische ontwikkelingen – kunnen het werk sterk beïnvloeden. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn actuele thema’s waarvan de urgentie meer dan ooit gezien wordt. Wij kunnen u hierbij helpen.

Tijdens een pandemie is het belang van vitaliteit groter dan ooit. Dit wordt dan ook beter herkent en erkent door niet alleen besturen en management, maar ook voor individuen. Wanneer de urgentie wordt gevoelt is de aandacht, betrokkenheid en ontwikkelpotentie het hoogst. 

Inhoud

Onze professional gaat met u het gesprek en bespreekt aan de hand van uw behoefte de mogelijkheden. Hieronder valt:

  • Analyse met rapportage;
  • Identificering van uitdagingen aan de hand van thema’s;
  • Aanbeveling voor (al dan niet) interveniëren;
  • Opstellen plan van aanpak;
  • Uitvoering en implementatie.

Voor wie?

Voor leidinggevenden en/of organisatie die strategisch en/of praktisch aan de slag willen met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Wat zijn de voordelen?

  • Tijdelijk extra capaciteit, waardoor er geen extra belasting is op uw mensen.
  • Specialistische kennis, en ervaring in diverse branches.

Over de professional

Onze professional heeft specialistische kennis op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast heeft zij brede ervaring qua focus; waaronder het bouwen van een brug tussen de lijn, personeelszaken, i.v.t. de ondernemingsraad en de arbodienst; alsook type werkgevers en branchevertegenwoordiging.

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Wij helpen u graag vragen te beantwoorden en/of mogelijkheden door te spreken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerd aanbod

Hieronder ziet een u paar suggesties van gerelateerd aanbod. Voor ons volledige aanbod, klik hier

Verzuim, preventie & vitaliteit

Wanneer je te maken krijgt met verzuim – dat kan zijn zelf of in je team – start het verzuimproces. Dit proces is complex, potentieel lang, en er zijn vaak veel verschillende mensen mee gemoeid. Dat kan overweldigend zijn en er kunnen stappen gemist worden, met risico’s als gemiste re-integratiemogelijkheden en boetes. In deze training helpen we het proces te begrijpen en positief te beïnvloeden.

Read More »