Training Verzuim, preventie & vitaliteit

Wanneer je te maken krijgt met verzuim – dat kan zijn zelf of in je team – start het verzuimproces. Dit proces is complex, potentieel lang, en er zijn vaak veel verschillende mensen mee gemoeid. Dat kan overweldigend zijn en er kunnen stappen gemist worden, met risico’s als gemiste re-integratiemogelijkheden en boetes. In deze training helpen we het proces te begrijpen en positief te beinvloeden.

Inhoud

De doelen van de training zijn als volgt geformuleerd:

 • Het beschikken over basiskennis (WVP) en actuele ontwikkelingen rondom verzuim. 
 • Het kennen van rollen en verantwoordelijkheden bij verzuim en bij het vergroten van werkvermogen
 • Globaal op de hoogte zijn van de financiering (eigen risicodragerschap) de consequenties hiervan.
 • Het bekwaam voelen om vanuit hun verantwoordelijkheid het gesprek met medewerkers te voeren over verzuim en werkvermogen met gepaste gesprekstechnieken (optioneel)

Afhankelijk van de wensen kunnen we dit in een dagdeel doen of uitbreiden met bijvoorbeeld een rollenspel waarin de theorie direct praktisch geoefend wordt.

Face-to-face training

 • Dagdeel – hele dag
 • 6-20 deelnemers
 • 1-2 trainers
 • Hele dag variant is incl. gepersonaliseerde certificaat van deelname

Virtuele workshop

 • 2 uur – dagdeel
 • 6-12 deelnemers
 • 2 facilitators

Doelgroep

De training kan worden toegespitst op individuen/teams (welke rol heb ikzelf in het managen van mijn werkvermogen, wat wordt van mij verwacht tijdens ziekte en integratie en welke rol heb ik als collega naar een ander) en op leidinggevenden. 

Wat zijn de voordelen?

 • Adequater handelen m.b.t. verzuimmanagement i.c.m. preventie en vitaliteit.
 • Reduceren van verzuim en stimuleren van een succesvolle en soepele re-integratie.

Over de professional

De training wordt verzorgd door een ervaren case manager, mogelijk aangevuld door een vitaliteitsspecialist. Idealiter geven wij deze training samen met iemand van personeelszaken. 

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Wij helpen u graag vragen te beantwoorden en/of mogelijkheden door te spreken. Neem vrijblijvend contact met ons op of laat hieronder je bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Gerelateerd aanbod

Hieronder ziet een u paar suggesties van gerelateerd aanbod. 

Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Read More »

Case management

Onze professional behoudt voor u het overzicht van de verzuim(proces)stappen in het eerste en tweede ziektejaar. Hij/zij denkt actief mee, inventariseert casuïstiek, geeft vorm aan re-integratie en maakt de inschatting wanneer inzet van de bedrijfsarts benodigd is.

Read More »