Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

U wilt als werkgever actief aan de slag met de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Maar hoe begint u? Hoe zorgt u ervoor dat deze thema’s (beter) op de kaart komen binnen de organisatie? Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) biedt u een startpunt!

Het PMO is een medisch onderzoek met als doel de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen en eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Vanuit de Arbowet (artikel 18) wordt er van u als werkgever verwacht dat u het PMO periodiek aanbiedt aan uw medewerkers. 

Inhoud van het PMO 

Het PMO bestaat uit vragenlijsten en een Health Check. In de vragenlijsten komen onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, leefstijl, werkdruk en fysiek belasting aan bod. De Health Check wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. De volgende metingen zullen worden verricht: 

  • Basis biometrie: gewicht, lengte, hartslag, bloeddruk; 
  • Bepaling van het cholesterol- en glucosegehalte in het bloed middels een vingerprik; 
  • Visustest; 
  • Gehoortest. 

Het PMO kan daarnaast uitgebreid worden met een audiotest, spirometrietest en een ECG (hartfilmpje). 

De opvolging

Na het PMO krijgt iedere medewerker een individuele rapportage met daarin een persoonlijk advies. Zijn er afwijkingen of risico’s gevonden tijdens het PMO? Dan kan de medewerker doorverwezen worden naar de huis- of bedrijfsarts. Alle medewerkers worden gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met hun resultaten. 

Bij voldoende deelname (minimaal 30 deelnemers), ontvangt u als werkgever een uitgebreide groepsrapportage incl. aanbevelingen. Zo kunt u ook op organisatieniveau stappen zetten op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. 

Heeft u interesse, vragen en/of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerd aanbod

Hieronder ziet een u paar suggesties van gerelateerd aanbod. 

Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Read More »