Werkzaamheden

We hebben professionals met diverse expertise. Hieronder is een overzicht van al onze werkzaamheden. Heb je een specifieke vraag voor maatwerk, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Proces
Keuringen

Bij ons kunt u terecht voor diverse keuringen. Klik hier voor het overzicht. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Lees meer
Arbo arts

Op zoek naar een arbo arts in Helmond, Eindhoven en omgeving? Neem contact met ons op en wij koppelen de juiste arts aan uw organisatie.

Lees meer
Risico-inventarisatie & -evaluatie

Onze professional gaat samen met u aan de slag om alle risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en ondersteunt u bij het opstellen van een plan van aanpak. Het eindproduct: een volledig getoetste RI&E.

Lees meer
Werkplekonderzoek

Of het nu om kantoor, transport of productie gaat, een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden uitgevoerd. Afhankelijk van de omgeving en situatie selecteren wij een passende, deskundige professional.

Lees meer
Preventief Medisch Onderzoek

Het PMO is een medisch onderzoek met als doel de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen en eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, leefstijl, werkdruk en fysiek belasting komen aan bod.

Lees meer
Bezwaar en beroep

U hoopt op een IVA-uitkering, echter heeft het UWV uw zieke medewerker een WGA-uitkering toegekend. U bent het niet eens met deze beslissing en u wilt dus graag in bezwaar gaan. Lees hier meer.

Lees meer
Mediation

Raken arbeidsverhoudingen verstoord? Regelmatig kan de vastgelopen communicatie tóch worden omgezet naar een constructief gesprek. Onze professional kan u en uw medewerker ondersteunen en begeleiden.

Lees meer
Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert de mogelijkheden van de zieke werknemer om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige maakt in dit onderzoek een vergelijking tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in zijn werk. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten en de eventuele oplossingen voor een werkhervatting zitten.

Lees meer
Ondersteuning ERD (Eigenrisicodrager)

Bij ons kunt u rekenen op alle ondersteuning die u nodig hebt om het ERD-schap in goede banen te leiden. U krijgt een speciaal ZW Arboteam toegewezen, bestaande uit een administratief medewerker, een casemanager en een bedrijfsarts.

Lees meer
Case management

Onze professional behoudt voor u het overzicht van de verzuim(proces)stappen in het eerste en tweede ziektejaar. Hij/zij denkt actief mee, inventariseert casuïstiek, geeft vorm aan re-integratie en maakt de inschatting wanneer inzet van de bedrijfsarts benodigd is.

Lees meer
Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Lees meer