Overzicht van onze werkzaamheden

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert de mogelijkheden van de zieke werknemer om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige maakt in dit onderzoek een vergelijking tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in zijn werk. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten en de eventuele oplossingen voor een werkhervatting zitten.

Lees meer
Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW)

In een werkgever-werknemer relatie worden persoonsgegevens uitgewisseld en gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees meer
Bezwaar en beroep

U hoopt op een IVA-uitkering, echter heeft het UWV uw zieke medewerker een WGA-uitkering toegekend. U bent het niet eens met deze beslissing en u wilt dus graag in bezwaar gaan. Lees hier meer.

Lees meer
Case management

Onze professional behoudt voor u het overzicht van de verzuim(proces)stappen in het eerste en tweede ziektejaar. Hij/zij denkt actief mee, inventariseert casuïstiek, geeft vorm aan re-integratie en maakt de inschatting wanneer inzet van de bedrijfsarts benodigd is.

Lees meer
Coachingstraject In de Overgang

Als een werknemer ziek wordt en in het verzuim terecht komt, is dat vervelend voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Beiden hebben er dan ook positief belang bij om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter dient met als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te zetten.

Lees meer
EMDR

EMDR is hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en hierdoor moeite hebben om de draad van hun leven weer op te pakken. Voor u als werkgever is het grote voordeel dat er geen lange wachttijd is voor uw medewerker behandeld kan worden.

Lees meer
Keuringen

Bij ons kunt u terecht voor diverse keuringen. Klik hier voor het overzicht. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Lees meer
Mediation

Raken arbeidsverhoudingen verstoord? Regelmatig kan de vastgelopen communicatie tóch worden omgezet naar een constructief gesprek. Onze professional kan u en uw medewerker ondersteunen en begeleiden.

Lees meer
Ondersteuning Eigenrisicodragerschap (ERD)

Bij ons kunt u rekenen op alle ondersteuning die u nodig hebt om het ERD-schap in goede banen te leiden. U krijgt een speciaal ZW Arboteam toegewezen, bestaande uit een administratief medewerker, een casemanager en een bedrijfsarts.

Lees meer
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO is een medisch onderzoek met als doel de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen en eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, leefstijl, werkdruk en fysiek belasting komen aan bod.

Lees meer
Stresscoaching en -begeleiding

Een stress-coach kan medewerkers helpen om stress te leren herkennen en ermee om te gaan. We helpen door middel van inzicht, vaardigheden en tools om om te kunnen gaan met verantwoordelijkheden en belasting, gebalanceerd met veerkracht, herstel en ontspanning.

Lees meer
Teambegeleiding en -ontwikkeling

Een teambegeleider kan helpen teams te begeleiden en ontwikkelen. Dat kan een algemene behoefte beantwoorden of n.a.v. een specifieke situatie (werken naar een groot doel/event, bijkomen van een crisis en/of reorganisatie, de impact van COVID-19).

Lees meer
Traumaopvang, -begeleiding en -verwerking

Een traumatische gebeurtenis is ingrijpend en kan leiden tot diverse psychische en fysieke klachten zoals angst, slapeloosheid, nare dromen, leed en verdriet. Wij kunnen u helpen bij traumaopvang, -begeleiding en -verwerking.

Lees meer
Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Lees meer
Voeding en diëtistische ondersteuning

Voeding speelt een belangrijke rol in onze gezondheid en vitaliteit. En nodig hebben we het allemaal, met regelmaat. M.b.v. een specialist kunt u uw medewerkers helpen met hun voeding, op werk en/of in algemene zin.

Lees meer
Werkplekonderzoek

Of het nu om kantoor, transport of productie gaat, een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden uitgevoerd. Afhankelijk van de omgeving en situatie selecteren wij een passende, deskundige professional.

Lees meer