Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Als een werknemer ziek wordt en in het verzuim terecht komt, is dat vervelend voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Beiden hebben er dan ook positief belang bij om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter dient met als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te zetten.

De WVP, inclusief vragen en antwoorden, staan vermeld op de arboportaal-website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: klik hier voor meer informatie.

Wij geven ook trainingen en workshops waarin deze wet en de werkwijze wordt toegelicht. Dit kan zowel leidinggevenden alsook andere betrokken helpen te weten wat hun rol en verantwoordelijkheden zijn en effectievere verzuimbegeleiding te realiseren. Klik op de link voor meer informatie over: