Ons werk en onze ambitie

Ons werk is bedrijfsgezondheidszorg. We streven ernaar dat mensen zo goed mogelijk – gezond en vitaal – aan het werk kunnen zijn en blijven. Daarnaast streven we een duurzame bedrijfsvoering na. Voor ons betekent dat zowel financieel als sociaal-maatschappelijk gezond zijn.

Partner in werken aan gezondheid

We werken aan gezondheid en hebben oprecht aandacht voor vitaliteit. Daarin is onze missie om een gewaardeerde partner te zijn voor bedrijven om bedrijfsgezondheidszorg te borgen op een eerlijke, respectvolle, no-nonsens wijze, met aandacht voor zowel werkgever als werknemer. We zien onze dienstverlening dan ook meer als een partnership, waaruit we meedenken en samen werken aan de passende oplossing. Wij geven dit vorm vanuit onze kernwaarden:

Betrokken

We kijken, luisteren en
denken mee.

Betrouwbaar

We zijn eerlijk en doen wat we zeggen.

Deskundig

We beschikken over passende kennis en kunde.

In 2017 hebben wij het certificaat Arbodienst en ISO 9001:2015 certificaat behaald. Onze organisatie voldoet daarmee aan de in deze regelingen gestelde eisen en u bent daarmee gegarandeerd dat onze processen en protocollen periodiek worden getoetst. Lees hier meer over de certificering.

Onze ambitie

In onze ambitie hebben wij ons werk in grofweg drie gebieden verdeeld:

Curatief

Verzuim is zowel qua kennis als kunde de core van BakxWagenaar en daarmee is dit het zwaarst bezette onderdeel. De beschikbaarheid van een bedrijfsarts, en in bredere zin verzuimmanagement, is een basisverantwoordelijkheid (en –verplichting) voor bedrijven. De ambitie is om bedrijven in het primaire verzuimproces volledig te kunnen bijstaan vanuit arbo-specialistische kant.

Preventief

Het loont om in kaart te brengen welke risico’s er spelen onder medewerkers ten aanzien van zowel gezondheid als veiligheid zodat hier tijdig kan worden ingegrepen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als verzuimspecialist vormt ook verzuimpreventie als significant waardevol en belangrijk, en om die reden beschikt BakxWagenaar over de mogelijkheid (hetzij indirect) om preventieve actie binnen een bedrijf te borgen.

Amplitief

Amplitie richt zicht op het versterken, vergroten en verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers, zoals bevlogenheid. Hierbij richt je je niet specifiek op een (risico)groep, maar op iedereen. Amplitie gaat verder dan gezondheid, maar er is een duidelijke relatie tussen verzuim (het gaat niet goed) en zelfactualisatie (het gaat uitstekend). Gezien dit niveau sterk verbreed en daarmee de focus, kennis en kunde zeer gevarieerd mulltidisciplinair zijn houdt BakxWagenaar het niveau aan als participant in dit holistische proces. De uitvoering en organisatie valt mogelijk buiten de directe dienstverlening, echter wordt pro-actief meegedacht met oprechte aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Klik hier voor een overzicht van onze werkzaamheden en onze trainingen & opleidingen.