Mediation

Voldoening halen uit het werk binnen een prettige werkomgeving. Veel mensen zien het als een essentieel onderdeel van het leven. Voor velen biedt werk financiële zekerheid, zingeving en toekomstperspectief. Maar wat als arbeidsverhoudingen onverhoopt onder spanning komen te staan? Wat zijn dan de gevolgen voor een medewerker? En voor u als werkgever?

Raken arbeidsverhoudingen verstoord? Dan heeft dit vaak grote consequenties voor iemands welzijn en zelfbeeld. Als de situatie lang aanhoudt, kan deze verder verslechteren. De medewerker ziet dan vaak geen andere uitweg dan zich ziek te melden, omdat de mogelijkheid tot een gesprek een gepasseerd station lijkt. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Regelmatig kan de vastgelopen communicatie tóch worden omgezet naar een constructief gesprek. Maar wat als arbeidsverhoudingen onverhoopt onder spanning komen te staan? Wat zijn dan de gevolgen voor een medewerker? En voor u als werkgever?
 
Ondersteuning door een mediator 
Mediation heeft een informeel karakter. Onze onafhankelijke en neutrale register mediator kan u en uw medewerker bij een (dreigend) arbeidsconflict ondersteunen en begeleiden. Zij stimuleert partijen tot het vertalen van standpunten naar belangen, zoeken naar oplossingen en onderhandeling om tot een voor beide partijen bevredigend resultaat te komen. Mediation leidt over het algemeen in kortere tijd tot een (goedkopere) oplossing dan procederen bij de rechter.
 
Meer weten?
Heeft u interesse, vragen of opmerkingen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerd aanbod

Hieronder ziet een u paar suggesties van gerelateerd aanbod. 

Case management

Onze professional behoudt voor u het overzicht van de verzuim(proces)stappen in het eerste en tweede ziektejaar. Hij/zij denkt actief mee, inventariseert casuïstiek, geeft vorm aan re-integratie en maakt de inschatting wanneer inzet van de bedrijfsarts benodigd is.

Read More »

Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Read More »