In de overgang

De meeste vrouwen praten niet over hun klachten en symptomen, weten niet dat deze met de overgang te maken hebben of schamen zich voor deze voor veel vrouwen lastige periode. Terwijl de impact van opvliegers, wisselende stemmingen en slapeloze nachten enorm doorwerkt op de werkvloer en het thuisfront. Bewustwording over deze levensfase en de mogelijkheden, helpt klachten voorkomen én verminderen. 

Ruim een derde van de nu werkende vrouwen in de leeftijdscategorie 40-60 jaar valt door overgangsklachten zoals slapeloosheid door bijvoorbeeld opvliegers, gewrichtsklachten en depressie regelmatig uit in het arbeidsproces. Na uitgebreid onderzoek naar dit maatschappelijk fenomeen concludeerden gynaecoloog Dr. Henk Oosterhof en bedrijfsarts Dr. Marije Geukes dat de overgang bijna nooit als serieuze factor wordt gezien. In een recent Nederlands onderzoek zei driekwart van de vrouwen met ernstige overgangsklachten dat ze zich minder in staat voelden hun werk goed te doen waarbij de onderzoeker waarschuwt dat er een risico bestaat op langdurig verzuim. Er is nog steeds veel onwetendheid over dit onderwerp. Veel vrouwen denken dat ze een in een burn-out of zelfs depressie zijn beland. Gelukkig zijn steeds meer werkgevers zich er bewust van dat voorlichting aan leidinggevenden en werknemers dit verzuim kan verminderen. 

Inhoud
Een interactieve presentatie over de overgang gaat over de hormoonveranderingen op mentaal, emotioneel en fysiek gebied tijdens de levensfase van 40 tot 60 jaar bij vrouwen en de invloed hiervan op de werkvloer en in de thuissituatie. Desgewenst maken we een uitstapje naar de andropauze bij mannen.

Uitleg over het fenomeen overgang, wat dit betekent op mentaal, emotioneel en fysiek gebied én wat je daar zelf aan kunt doen. Tips over aanpak en vermindering van opvliegers, beter slapen, stressvermindering en gespreksvoering met leidinggevenden. Leidinggevenden krijgen inzicht in de problematiek en desgewenst krijgen zij tips over gespreksvoering, oplossingen vanuit de medewerker(s) en oplossingen vanuit de organisatie.

Wat o.a. aan bod komt is:

  • Wat houdt de overgang in?
  • Wat gebeurt er in het lichaam?
  • Waarom is het belangrijk dat er nu aandacht voor is?
  • Wat kun je er aan doen?

Interesse
Neem vrijblijvend contact met ons op.