Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW)

“Een loonbeschikking? Daar schrik ik toch van. Ik heb wel gemerkt dat er iets veranderd is. Hij werkt hier al 14 jaar. Dan ken je elkaar wel dacht ik. Hij ziet er vermoeid uit, vraagt vaak vrij op de meest onverwachte momenten. Ik heb er verder niets achter gezocht. Wat nu verder? Wat kan ik doen om hem te helpen?”

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een kort effectief ondersteuningstraject. Het richt zich op problematiek in de sociale context van een werknemer. Er wordt geïnventariseerd wat er aan de hand is: vaak is het een stapeling van problemen waardoor een medewerker uit balans is geraakt en minder goed functioneert binnen zijn werk.   

Wat is het?

Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt een kort effectief ondersteuningstraject. Door een uitgebreide intake te doen, wordt inzichtelijk welke items spelen en waarmee de medewerker aan de slag wil gaan. De zelfregie wordt aangesproken en er wordt vanuit een oplossingsgerichte manier van werken gekeken wat de mogelijkheden zijn om verbetering aan te brengen.  

De bedrijfsmaatschappelijk werker is erop gericht medewerkers inzicht te geven welke invloed hun problematiek heeft op hun leven, met het accent op werk. Er wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om oplossingen te vinden. Daarvoor wordt eerst verwezen naar het reguliere aanbod door bijvoorbeeld zorgverzekeraar of lokale gemeentelijke- en welzijnsondersteuning. De medewerker wordt gemotiveerd en ondersteund om daadwerkelijke stappen te gaan zetten. Als dat te hoog gegrepen is, dan worden de acties eventueel samen opgepakt waardoor de juiste ondersteuning geboden wordt.  

De sociaal maatschappelijke thema`s zijn: 

 • Opvoedingsproblemen
 • Relatieproblemen 
 • Financiële problemen 
 • Rouw 
 • Woonproblemen 
 • Traumatische gebeurtenissen 

Voordelen van het inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk:

 • De relatie tussen werkgever en werknemer blijft gericht op werk. Door een onafhankelijke partij in te zetten die niet werk gerelateerde problematiek bespreekt, vindt er geen vermenging plaats. Daardoor is het veilig voor een medewerker om zijn verhaal te doen.  
 • Preventieve inzet op het welzijn van medewerkers voorkomt uitval.  

Hoe ziet een ondersteuningstraject bedrijfsmaatschappelijk werk eruit?

Kennismaking & intake
Na de aanmelding is er binnen 2 weken contact met de medewerker. Er wordt een eerste afspraak gemaakt voor een uitgebreide intake. Onderliggende problematiek wordt in kaart gebracht. Er wordt een eerste prioritering aangebracht en besproken hoe het vervolgtraject er uit kan zien.  De medewerker kan aangeven of hij gebruik wil maken van de ondersteunende dienstverlening.

Programmavoorstel
Er wordt een op maat gemaakt voorstel gedaan waarbij gewerkt wordt aan de individuele doelen. In het voorstel staat een indicatie van het aantal gesprekken, de duur van het ondersteuningstraject. Dit zijn er maximaal 5
 

Afsluiting
Het ondersteuningstraject wordt afgesloten met een evaluatie, eventueel met leidinggevende. Na de evaluatie wordt een terugkoppeling gegeven aan de werknemer én aan de werkgever (nadat werknemer akkoord heeft gegeven)
 

Locatie

De gesprekken kunnen op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden. Uit ervaring weten we dat het voor een werknemer soms prettiger is om deze gesprekken elders te voeren. Daarom kunnen de gesprekken ook plaatsvinden op een van de locaties van BakxWagenaar. 

Over de professional

 • Ervaring met vragen die zowel arbeids- als welzijn gerelateerd zijn 
 • Kennis van oplossingsgerichte interventies 
 • Kennis van voorliggende voorzieningen en de sociale kaart 
 • HBO- opgeleid 

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Wij helpen u graag vragen te beantwoorden en/of mogelijkheden door te spreken. Neem vrijblijvend contact met ons op of laat hieronder je bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.