Case management

Als een werknemer (langdurig) ziek wordt, komen er allerlei verplichtingen vanuit o.a. de Wet Verbetering Poortwachter kijken. Zo moeten u en uw werknemer er alles aan doen om de werknemer zo snel mogelijk duurzaam te re-integreren. Dat is geen vrijblijvend proces, de Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor welke stappen op welk moment gezet moeten worden. Zo moet er op tijd een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts, moet u samen met uw werknemer een plan van aanpak maken en zo nodig bijstellen etc. Een case manager kan u helpen in dit proces en de belasting van de bedrijfsarts te verlagen. 

 

Wat doet een Casemanager? 

De taak van de Casemanager is naast het bewaken van het proces, ook het begeleiden van de activiteiten in het kader van de verzuimbegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter. De Casemanager behoudt daarbij het overzicht van de (proces)stappen in het eerste en tweede ziektejaar. Hij/zij denkt actief mee, inventariseert casuïstiek, geeft vorm aan re-integratie en maakt de inschatting wanneer inzet van de bedrijfsarts benodigd isDe casemanager is tevens het vaste aanspreekpunt voor u, uw werknemer, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. 

Wat is de toegevoegde waarde van de Casemanager? 

De Casemanager binnen BakxWagenaar is een professional, die zorgt voor persoonlijke en deskundige verzuimbegeleidingEnkele voordelen van de Casemanager bij BakxWagenaar: 

  • De Casemanager is op de hoogte van alle relevante en actuele wet- en regelgeving. De Casemanager ziet erop toe dat de Wet Verbetering Poortwachter correct wordt gevolgd; 
  • Hij/zij zorgt ervoor dat kansen en mogelijkheden optimaal worden benut; 
  • Ook zorgt de Casemanager er samen met u voor dat dossiers UWV-proof zijn en verkleint daardoor het risico op loonsancties; 
  • De Casemanager zal informeren en adviseren over het beperken van de schadelast door ziekteverzuim. 

 Binnen Bakxwagenaar werken onze professionals altijd volgens onze kernwaarden: betrouwbaar, deskundig en betrokken. Concreet betekent dit dat wij afspraken nakomen, dat onze professionals geregistreerd en ervaren zijn en dat de communicatie via korte lijnen verloopt. 

Afspraak inplannen en/of vragen?  

Neem vrijblijvend contact met ons op.