Risico-inventarisatie & -evaluatie

Ondernemen betekent risico’s nemen. Als werkgever weet u dat. U doet er daarom veel aan om goede arbeidsomstandigheden te creëren. Want dat is goed voor uw medewerkers en daarmee voor uw organisatie. Maar kent u alle risico’s wel? Valt er nog ergens winst te behalen? Een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een belangrijk – en vaak wettelijk verplicht – hulpmiddel om de actuele risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en te beheersen.

Uitvoering van de RI&E

Met een RI&E worden alle risico’s binnen uw organisatie op een rij gezet. De RI&E bestaat grofweg uit twee onderdelen:

  1. Een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie en
  2. een plan voor het oplossen van dierisico’s. In bijna alle gevallen moet een uitgevoerde RI&E getoetst worden door een gecertificeerde professional, zoals een bedrijfsarts of arbeidshygiënist. Er moet immers gekeken worden of de RI&E voldoet aan de wettelijke richtlijnen.

Zelf doen of laten ondersteunen?

U kunt ervoor kiezen om de RI&E zelf uit te voeren óf te worden ondersteund door een kerndeskundig professional. Dit hangt o.a. van de bedrijfsgrootte af. Wilt u zich laten ondersteunen? Dan kunt u bij ons rekenen op dienstverlening van een gecertificeerd, kerndeskundig adviseur met veel ervaring. Hij of zij gaat samen met u aan de slag om alle risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en ondersteunt u bij het opstellen van een plan van aanpak. Het eindproduct: een volledig getoetste RI&E.

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.