Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

PSA is een breed begrip, en het kan gerelateerd worden aan grote zowel fysieke als mentale klachten. Jaarlijks kunnen aanzienlijke verzuimpercentages worden gerelateerd aan PSA. Het thema is in de arbowet opgenomen en als werkgever bent u verplicht om u actief in te zetten om werkdruk en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen waar mogelijk. 

Wat is het?

De arbowet duidt het begrip psychosociale arbeidsbelasting alsvolgt: “de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”.

Wil je hiermee aan de slag en kunnen wij je helpen?

Er zijn verschillende werkzaamheden die wij uitvoeren die relevant zijn bij het thema psychosociale arbeidsbelasting. Zo kunnen wij je helpen bij het opstellen van een PSA-beleid, we kunnen zowel preventief als curatief psychologische interventie en ondersteuning bieden, alsook een variatie aan andere werkzaamheden. Neem gerust contact op; we denken graag met je mee om een passende oplossing te vinden.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW)

In een werkgever-werknemer relatie worden persoonsgegevens uitgewisseld en gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees verder »

EMDR

EMDR is hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en hierdoor moeite hebben om de draad van hun leven weer op te pakken. Voor u als werkgever is het grote voordeel dat er geen lange wachttijd is voor uw medewerker behandeld kan worden.

Lees verder »

Mediation

Raken arbeidsverhoudingen verstoord? Regelmatig kan de vastgelopen communicatie tóch worden omgezet naar een constructief gesprek. Onze professional kan u en uw medewerker ondersteunen en begeleiden.

Lees verder »