Ons aanbod

We hebben professionals met diverse expertise. Hieronder is een overzicht van al onze werkzaamheden. Heb je een specifieke vraag voor maatwerk, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij verzorgen diverse trainingen, workshops en cursussen voor werkgevers, werknemers en professionals. Het aanbod is wordt zeer binnenkort uitgebreid. Mocht u suggesties of wensen hebben, neem dan contact met ons op via info@bakxwagenaar.com.

Je kunt ons aanbod ook filteren op type:
– Curatie richt zich op het herstel van uitval en/of ziekte.
– Preventie richt zich op het voorkomen van uitval en/of ziekte.
– Amplitie richt zicht op het versterken, vergroten en verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers, zoals bevlogenheid. 

Proces
Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert de mogelijkheden van de zieke werknemer om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige maakt in dit onderzoek een vergelijking tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in zijn werk. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten en de eventuele oplossingen voor een werkhervatting zitten.

Lees meer
Bezwaar en beroep

U hoopt op een IVA-uitkering, echter heeft het UWV uw zieke medewerker een WGA-uitkering toegekend. U bent het niet eens met deze beslissing en u wilt dus graag in bezwaar gaan. Lees hier meer.

Lees meer
Case management

Onze professional behoudt voor u het overzicht van de verzuim(proces)stappen in het eerste en tweede ziektejaar. Hij/zij denkt actief mee, inventariseert casuïstiek, geeft vorm aan re-integratie en maakt de inschatting wanneer inzet van de bedrijfsarts benodigd is.

Lees meer
Keuringen

Bij ons kunt u terecht voor diverse keuringen. Klik hier voor het overzicht. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Lees meer
Mediation

Raken arbeidsverhoudingen verstoord? Regelmatig kan de vastgelopen communicatie tóch worden omgezet naar een constructief gesprek. Onze professional kan u en uw medewerker ondersteunen en begeleiden.

Lees meer
Ondersteuning ERD (Eigenrisicodrager)

Bij ons kunt u rekenen op alle ondersteuning die u nodig hebt om het ERD-schap in goede banen te leiden. U krijgt een speciaal ZW Arboteam toegewezen, bestaande uit een administratief medewerker, een casemanager en een bedrijfsarts.

Lees meer
Preventief Medisch Onderzoek

Het PMO is een medisch onderzoek met als doel de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen en eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, leefstijl, werkdruk en fysiek belasting komen aan bod.

Lees meer
Risico-inventarisatie & -evaluatie

Onze professional gaat samen met u aan de slag om alle risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en ondersteunt u bij het opstellen van een plan van aanpak. Het eindproduct: een volledig getoetste RI&E.

Lees meer
Stresscoaching en -begeleiding

Een stress-coach kan medewerkers helpen om stress te leren herkennen en ermee om te gaan. We helpen door middel van inzicht, vaardigheden en tools om om te kunnen gaan met verantwoordelijkheden en belasting, gebalanceerd met veerkracht, herstel en ontspanning.

Lees meer
Teambegeleiding en -ontwikkeling

Een teambegeleider kan helpen teams te begeleiden en ontwikkelen. Dat kan een algemene behoefte beantwoorden of n.a.v. een specifieke situatie (werken naar een groot doel/event, bijkomen van een crisis en/of reorganisatie, de impact van COVID-19).

Lees meer
Training: Lekker bewegen break

Een ‘Lekker bewegen’ break is bedoeld om tijdens een (thuis)werkdag toch wat beweging en interactie te hebben: een korte break (30-45 minuten) welke LIVE wordt verzorgd door een trainer. Het is voor iedereen toegankelijk, er is geen ervaring voor nodig en uiteraard op vrijwillige basis.

Lees meer
Training: Verzuim, preventie & vitaliteit

Wanneer je te maken krijgt met verzuim – dat kan zijn zelf of in je team – start het verzuimproces. Dit proces is complex, potentieel lang, en er zijn vaak veel verschillende mensen mee gemoeid. Dat kan overweldigend zijn en er kunnen stappen gemist worden, met risico’s als gemiste re-integratiemogelijkheden en boetes. In deze training helpen we het proces te begrijpen en positief te beïnvloeden.

Lees meer
Traumaopvang, -begeleiding en -verwerking

Een traumatische gebeurtenis is ingrijpend en kan leiden tot diverse psychische en fysieke klachten zoals angst, slapeloosheid, nare dromen, leed en verdriet. Wij kunnen u helpen bij traumaopvang, -begeleiding en -verwerking.

Lees meer
Verzuimbegeleiding

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag.

Lees meer
Werkplekonderzoek

Of het nu om kantoor, transport of productie gaat, een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden uitgevoerd. Afhankelijk van de omgeving en situatie selecteren wij een passende, deskundige professional.

Lees meer
Workshop: In de overgang

Algemene uitleg over de overgang (proces, klachten, behandelopties , gezondheidsrisico’s), algemene tips en adviezen, aandacht voor de werkvloer en hoe hier door leidinggevenden rekening mee gehouden kan/moet worden.

Lees meer