Bezwaar en Beroep

Stel: Het UWV heeft uw zieke medewerker een WGA-uitkering toegekend. Als werkgever bent u het echter niet eens met deze beslissing. U bent, waarschijnlijk in samenspraak met uw bedrijfsarts en casemanager, van mening dat de medewerker duurzaam arbeidsongeschikt is en er daarom een IVA-uitkering moet worden toegekend. Met een IVA-toekenning heeft u namelijk een stuk minder kosten; u bespaart op jaarbasis (tien)duizenden euro’s. Bovendien is de IVA-uitkering financieel gunstiger voor uw medewerker. U wilt dus graag in bezwaar gaan, maar hoe gaat dat in z’n werk?

U stuurt een brief naar het UWV waarin u pro-forma bezwaar aantekent. Wij ondersteunen u bij de juiste formulering en u krijgt van ons een arts-gemachtigde aangewezen. De arts-gemachtigde is een BIG-geregistreerde arts met veelverzekeringsgeneeskundige kennis en ervaring. Samen met u gaat deze arts het daadwerkelijke bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Bovendien zal de arts ook bij het vervolgproces nauw betrokken zijn. Komt het daadwerkelijk tot een bezwaarzaak?Dan gaat de arts-gemachtigde aan de slag om de UWV-beslissing om te buigen tot de gunstigste uitkomst voor u en uw medewerker.

Haalbaarheidsonderzoek

Vóórdat het tot een bezwaarzaak komt, is het raadzaam om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit onderzoek doet de arts-gemachtigde. Als gevolg van uw pro-forma bezwaaraantekening stuurt het UWV de relevante (medische)documenten aan ons toe. Deze documenten worden door de arts-gemachtigde vanuit de medische invalshoek bestudeerd. Hierbij laat de arts zich – indien nodig – bijstaan door collega deskundigen (bijvoorbeeld een jurist en arbeidsdeskundige). Op basis van het adviesrapport dat hieruit volgt, bepaalt u of de bezwaarzaak wordt gestart. Op deze manier weet u de kans van slagen voor als u daadwerkelijk in bezwaar zou gaan en worden onnodige kosten en moeite bespaard.

Interesse?

Wilt u meer weten, heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.