Bezwaar en beroep

Stel: Het UWV heeft uw zieke medewerker een WGA-uitkering toegekend. Als werkgever bent u het echter niet eens met deze beslissing. U bent, waarschijnlijk in samenspraak met uw bedrijfsarts en casemanager, van mening dat de medewerker duurzaam arbeidsongeschikt is en er daarom een IVA-uitkering moet worden toegekend. Met een IVA-toekenning heeft u namelijk een stuk minder kosten; u bespaart op jaarbasis (tien)duizenden euro’s. Bovendien is de IVA-uitkering financieel gunstiger voor uw medewerker. U wilt dus graag in bezwaar gaan, maar hoe gaat dat in z’n werk?

Bezwaar en beroep, wat is het?

U stuurt een brief naar het UWV waarin u pro-forma bezwaar aantekent. Wij ondersteunen u bij de juiste formulering en u krijgt van ons een arts-gemachtigde aangewezen. De arts-gemachtigde is een BIG-geregistreerde arts met veel verzekeringsgeneeskundige kennis en ervaring. Samen met u gaat deze arts het daadwerkelijke bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Bovendien zal de arts ook bij het vervolgproces nauw betrokken zijn. Komt het daadwerkelijk tot een bezwaarzaak? Dan gaat de arts-gemachtigde aan de slag om de UWV-beslissing om te buigen tot de gunstigste uitkomst voor u en uw medewerker.

Haalbaarheidsonderzoek

Vóórdat het tot een bezwaarzaak komt, is het raadzaam om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit onderzoek doet de arts-gemachtigde. Als gevolg van uw pro-forma bezwaaraantekening stuurt het UWV de relevante (medische) documenten aan ons toe. Deze documenten worden door de arts-gemachtigde vanuit de medische invalshoek bestudeerd. Hierbij laat de arts zich – indien nodig – bijstaan door collega deskundigen (bijvoorbeeld een jurist en arbeidsdeskundige). Op basis van het adviesrapport dat hieruit volgt, bepaalt u of de bezwaarzaak wordt gestart. Op deze manier weet u de kans van slagen voor als u daadwerkelijk in bezwaar zou gaan en worden onnodige kosten en moeite bespaard.

Bel ons0492-218800 Contactformulier