Vertrouwenspersoon

Een gecertificeerd vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige, integere werkplek. Logisch denkt u. Om dit kracht bij te zetten is er in de wet bepaald dat u als werkgever verplicht bent uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bovendien dient u op dit gebied een beleid op te stellen én uit te voeren. Als uw partner op het gebied van veiligheid helpen wij u hier graag bij, bijvoorbeeld door het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon. Als er medewerkers zijn met een klacht of melding over ongewenst gedrag, dan kunnen zij terecht bij een vertrouwenspersoon.

Ongewenst gedrag

Een medewerker kan geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Denk hierbij aan seksuele intimidatie, geweld, pesten of discriminatie. Dergelijk gedrag kan grote impact hebben op de betreffende medewerker. Daarom is het prettig als de medewerker in deze gevallen kan aankloppen bij een vertrouwenspersoon. Als werkgever kunt u via ons een extern vertrouwenspersoon aanstellen. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en gaat vertrouwelijk om met de informatie van de medewerker.  Samen wordt er gezocht naar een oplossing zodat de psychosociale belasting wordt weggenomen.

Taken vertrouwenspersoon

Onze VPO/VPI gecertificeerde vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft onafhankelijk advies. Zij heeft ruimschoots ervaring binnen diverse organisaties en heeft een geaccrediteerde opleiding gevolgd. Samen met de getroffen medewerker gaat de vertrouwenspersoon op zoek naar oplossingen, zodat de medewerker zich (weer) prettig kan voelen op het werk. Een doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie kan bijvoorbeeld een optie zijn.

Een vertrouwenspersoon kan het management en leidinggevenden ondersteunen en adviseren, zodat ongewenst gedrag wordt voorkomen. Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Wij helpen u graag om uw medewerkers een prettige en veilige werkomgeving te bieden.

Bel ons0492-218800 Contactformulier
Zie ook: