Keuringen

Elke functie stelt fysieke en mentale eisen aan uw medewerkers. Het is belangrijk om periodiek te onderzoeken of uw medewerkers nog in staat zijn om te voldoen aan deze eisen. In sommige gevallen is een medische keuring zelfs verplicht. Bij ons kunt u terecht voor onderstaande keuringen. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Rijbewijskeuringen

Meer informatie over de rijbewijskeuring vindt u hier. Naast een reguliere rijbewijskeuring bieden wij de volgende keuringen aan:

  • Groot rijbewijs (C/D): Chauffeurs met een groot rijbewijs (C/D) moeten bij iedere aanmelding en verlenging (na 5 jaar) een medische keuring ondergaan. Dit geldt ook voor rijbewijs B, wanneer u de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt of gezondheidsbeperkingen heeft.
  • Taxipas: Wanneer u een taxipas aanvraagt, is een medische verklaring verplicht. Tijdens de keuring onderzoeken wij of u zelfstandig en veilig een voertuig kunt besturen.

 

Omgeving- en arbeidsomstandighedenkeuringen

Bodemsaneringskeuring

Medewerkers die werkzaamheden gaan verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, moeten een bodemsaneringskeuring ondergaan. De inhoud van dit (medische) onderzoek is afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Meer informatie over de bodemsaneringskeuring vindt u hier.

Asbestkeuring

Sommige medewerkers werken met asbeststof. Is dat binnen uw organisatie het geval? Dan dienen zij ten minste éénmaal in de drie jaar de mogelijkheid krijgen om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

NDO-keuring

Indien medewerkers niet-destructief onderzoek (NDO) uitvoeren, kan het zo zijn dat er eisen worden gesteld aan het gezichtsvermogen. Om deze eisen te waarborgen, dient het gezichtsvermogen van NDO’ers conform NEN-EN-ISO 9712 periodiek gecontroleerd te worden. Hierbij kan het gaan om verschillende testen, zoals een visustest, priegeltest, kleurenzien-test en/of grijstinten-test.

Brandweerkeuring

Brandweerpersoneel voert taken en activiteiten waarbij sprake is van piekbelastingen op zowel fysiek gebied als mentaal/emotioneel gebied. Brandweerpersoneel krijgt te maken met enkele bijzondere functie-eisen (zoals klimmen, tillen, belasting van de huid/longen en energetische belasting). Hierom is het van belang het brandweerpersoneel periodiek te keuren en begeleiding aan te bieden waar nodig.

Expatkeuring

Gaat een medewerker, namens uw organisatie, werkzaamheden uitvoeren in het buitenland? Dan kan het zijn dat de medewerker moet worden gekeurd (bijv. voor het verkrijgen van een visum). De exacte inhoud van de keuring is situatieafhankelijk.

Bel ons0492-218800 Contactformulier
Zie ook: