Preventief medisch onderzoek

U wilt als werkgever actief aan de slag met de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Maar hoe begint u? Hoe zorgt u ervoor dat deze thema’s (beter) op de kaart komen binnen de organisatie? Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) biedt u een startpunt!

Wat is het PMO?

Het PMO is een medisch onderzoek met als doel de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen en eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Vanuit de Arbowet (artikel 18) wordt er van u verwacht dat u het PMO periodiek aanbiedt aan uw medewerkers.

Inhoud

Het PMO bestaat uit digitale vragenlijsten, een fysieke Health Check en een terugkoppeling in een persoonlijke digitale omgeving. Om ervoor te zorgen dat de metingen goed aansluiten bij uw organisatie, worden de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en andere relevante informatie bestudeerd. Wij ontzorgen u gedurende het zoveel mogelijk, o.a. door de planning te doen en de communicatie uit te voeren.

De opvolging

Op basis van de resultaten ontvangt iedere medewerker een persoonlijk advies. Zijn er afwijkingen of risico’s gevonden tijdens het PMO? Dan kan de medewerker doorverwezen worden naar de huis- of bedrijfsarts. Daarnaast stimuleren wij alle medewerkers om actief aan de slag te gaan met hun resultaten. Gezondheidstips in de digitale omgeving kunnen hierbij helpen. Bij voldoende deelname ontvangt u als werkgever een uitgebreide groepsrapportage, incl. aanbevelingen. Zo kunt u ook op organisatieniveau stappen zetten op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Informatie aanvragen
Zie ook: