Preventief medisch onderzoek (PMO)

Spoor gezondheidsrisico’s op met een preventief medisch onderzoek

U wilt als werkgever actief aan de slag met de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Maar hoe begint u? Hoe zorgt u ervoor dat deze thema’s (beter) aan bod komen binnen uw organisatie? Het Preventief medisch onderzoek (PMO) biedt u een startpunt!

Wat is PMO?

Een Preventief medisch onderzoek heeft als doel om de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen en eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Vanuit de Arbowet (artikel 18) wordt er van u verwacht dat u het PMO periodiek aanbiedt aan uw medewerkers. Het wordt ook wel een gezondheidscheck of health check genoemd.

Enkele voordelen van een PMO:

  1. Geruststelling: wellicht is er niets aan de hand, dat zorgt voor geruststelling voor u en de medewerker.
  2. Ziekte vroeg ontdekken: een ziekte kan in een vroeg stadium worden ontdekt en dan bent u er op tijd bij.
  3. Ziekteverzuim beheersing: ziekteverzuim kan beter worden beheerst en zo kan de productiviteit en vitaliteit van de medewerker verhoogd worden.
  4. Werksfeer: uiteindelijk ontstaat er een positieve invloed op de werksfeer. Hierdoor creëert u betrokken en gemotiveerd personeel.

Waar bestaat het PMO uit?

Het PMO bestaat uit digitale vragenlijsten, een fysieke gezondheidscheck en een terugkoppeling in een persoonlijke digitale omgeving. Om ervoor te zorgen dat de metingen goed aansluiten bij uw organisatie, wordt o.a. de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) bestudeerd. Wij proberen u zoveel mogelijk te ontzorgen. Bijvoorbeeld door de planning te doen en de communicatie uit te voeren.

Persoonlijk advies

Op basis van de resultaten van het PMO ontvangt iedere medewerker een persoonlijk advies. Zijn er afwijkingen of risico’s gevonden tijdens het preventief medisch onderzoek? Dan kan de medewerker doorverwezen worden naar de huis- of bedrijfsarts. Daarnaast stimuleren wij alle medewerkers om actief aan de slag te gaan met hun resultaten. Gezondheidstips in de digitale omgeving kunnen hierbij helpen. Bij voldoende deelname ontvangt u als werkgever een uitgebreide groepsrapportage, inclusief aanbevelingen. Zo kunt u ook op organisatieniveau stappen zetten op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Bel ons0492-218800 Contactformulier
Zie ook: