Arbo-arts Helmond, Eindhoven en omgeving

U bent ondernemer en op zoek naar een arts die u en uw medewerkers kan ondersteunen en adviseren over Arbo-gerelateerde zaken. Want wat gebeurt er wanneer een medewerker ziek uitvalt? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? En welke stappen kunt u als werkgever nemen om mogelijke gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie preventief aan te pakken? Een kundige en betrokken bedrijfsarts of arbo-arts kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen en het inrichten van een adequate verzuimbegeleiding.

Wat is een Arbo-arts?

De term ‘arbo-arts’ wordt vaak gebruikt als verzamelnaam voor alle soorten artsen die zieke medewerkers begeleiden. Zij worden ook wel ‘basisartsen’ genoemd. Als werkgever dient u echter een BIG-geregistreerde bedrijfsarts bij uw organisatie te betrekken. Een geregistreerde arts heeft zich gespecialiseerd en is deskundig op het gebied van werk en gezondheid. Als professional is de bedrijfsarts opgenomen in het BIG-register en volledig bevoegd om zieke medewerkers adequaat te begeleiden. De arbo-arts daarentegen is een basisarts, zonder specialisatie, en heeft daarom minder bevoegdheden dan de bedrijfsarts. Hij of zij mag alleen werken onder toezicht omdat ze de specialistenopleiding tot bedrijfsgeneeskunde niet hebben afgerond. Zij mogen medewerkers ook niet doorverwijzen naar medische specialisten.

BAKXWAGENAAR werkt met gecertificeerde artsen

Wij werken alleen met zelfstandige, BIG-geregistreerde bedrijfsartsen. Daarmee garanderen wij dat u en uw medewerkers altijd onafhankelijk en deskundig advies krijgen. Bovendien voldoet u pas aan de eisen vanuit de Arbowet, wanneer u wordt ondersteund door een BIG-geregistreerde arts. Door onze landelijke dekking hebben wij, ongeacht uw locatie, snel een geschikte arts voor u paraat.

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten? Dat kan! Wij lichten graag onze dienstverlening toe. En mocht het tot een samenwerking komen, dan krijgt uw organisatie een vaste arts toegewezen. Geen arbo-arts, maar een BIG-geregistreerde bedrijfsarts. Wilt u een afspraak maken? Wij helpen u graag verder.

Bel ons0492-218800 Contactformulier