(Open) Spreekuur bedrijfsarts

Heb je een afspraak bij de bedrijfsarts? Wij helpen je begrijpen wat je kunt verwachten en hoe je je goed kunt voorbereiden om dit gesprek zo goed mogelijk te benutten.

 

Klik hier voor een overzicht van onze professionals.

Wat is de rol van een bedrijfsarts?

De rol van de bedrijfsarts is om qua gezondheid de (on)mogelijkheden van de werknemer ten opzichte van werk te beoordelen.

Opgeroepen voor een spreekuur

In het kader van de verzuimbegeleiding ben je opgeroepen voor een spreekuur bij de bedrijfsarts. Het kan zijn dat dit door je werkgever is gedaan of door de medewerkers van ons verzuimsecretariaat. In het geval je vragen hebt kun je contact opnemen met zowel je werkgever als met ons. We vermelden altijd een voorgestelde contactmethode in de uitnodiging.

Open / preventief spreekuur

Volgens de Arbowet kan je zonder toestemming van je werkgever de bedrijfsarts bezoeken. Je kan dit doen wanneer je vragen hebt over je gezondheid in relatie tot werk. Ook wanneer er nog geen sprake is van klachten en/of verzuim (ziekmelding). Je kunt dit doen door contact op te nemen met onze verzuimadministratie.

Bereid je voor

Zorg dat je duidelijk kunt beschrijven wat aan de hand is (oorzaak, symptomen, behandeling, herstel) en bedenk van te voren of je nog vragen hebt voor de bedrijfsarts. Het doel is re-integreren: hoe zie jij dat voor je en wat doe jij er aan? Kan je werkgever je helpen sneller te herstellen?

Data privacy

Onze bedrijfsartsen houden zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin jouw data privacy wordt geborgd.