Consult psycholoog

We krijgen allemaal wel eens te maken met een maatschappelijke, economische of persoonlijke crisis. We krijgen in deze periodes te maken met nieuwe en vaak grote uitdagingen. Dit kan allerlei zorgen en uitdagingen geven. Onze professional kan je helpen inzicht te krijgen in de oorzaken van deze zorgen en uitdagingen en je helpen weer grip op de situatie te krijgen. 

In toenemende mate krijgen we vragen gerelateerd aan stress, mentaal welzijn en veerkracht. Voorbeeldvragen zijn: Hoe kan ik omgaan met onzekerheid? Hoe ga ik om met de veranderde werksituatie? Hoe kan ik mijn verantwoordelijkheden van thuis en werk met elkaar combineren oftewel hoe krijg ik een goede werk-privé balans?, hoe ga ik om met hoge werkdruk en werkstress?, hoe ga ik om met angst, verlies en verdriet? 
Uiteraard kunnen er nog vele andere vraagstukken zijn waar je mee worstelt. Onze professional kan je hierbij helpen door inzicht te geven in mogelijke oorzaken en begeleiden, en indien nodig ook vaardigheden leren, om beter met de vraagstukken om te gaan.  

Voor wie is dit waardevol? 
Het consult is voor werknemers die graag inzicht willen krijgen in de vraagstukken waar ze mee worstelen en gemotiveerd zijn om door middel van een korte, krachtige interventie hier zelf mee aan de slag te gaan.  

Professional 
Het consult wordt uitgevoerd door een ervaren psycholoog met een ruime ervaring op het gebied van stressmanagement, gezondheid en vitaliteit. 

Inhoud van het consult 
Een consult heeft de volgende opbouw:

  • Kennismaking en inleiding: we maken kennis met elkaar door onszelf voor te stellen, en als we dit consult via een e-consult doen is het fijn om even te wennen aan deze situatie.
  • Onderzoeken van het vraagstuk: Samen met de professional ga je de uitdagingen waar jij mee worstelt onderzoeken. Wat zijn de problemen, waar liggen je zorgen, waar worden ze door veroorzaakt, welke factoren hebben invloed, op welke manier kun je ze zelf beïnvloeden, wat kun je zelf doen. De professional helpt je hiermee door gerichte vragen te stellen.
  • Advies: als we het probleem duidelijk hebben gaan we tijdens hetzelfde consult hiermee samen aan de slag. Je krijgt tips en adviezen, en gaat samen met de psycholoog op zoek naar een passende oplossing.
  • Afsluiting: Tot slot houden we een korte evaluatie, kun je de nieuwe inzichten toepassen, heb je er voldoende aan of is het nodig om een vervolgconsult of een traject in te plannen. We maken hier samen een afspraak over en sluiten dan het gesprek af. 

Uitvoering 
Een face-tot face consult vindt bij voorkeur plaats in één van onze spreekkamers. Indien nodig kan het ook E-consult worden waarbij we dan gebruik maken van een computer, laptop of telefoon. Bij wijze van uitzondering komen we ook op locatie van de werkgever.