Keuringen

Elke functie stelt fysieke en mentale eisen aan uw medewerkers. Het is belangrijk om periodiek te onderzoeken of uw medewerkers nog in staat zijn om te voldoen aan deze eisen. In sommige gevallen is een medische keuring zelfs verplicht. Bij ons kunt u terecht voor onderstaande rijbewijskeuringen. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Rijbewijskeuringen

Chauffeurs met een groot rijbewijs (C/D) moeten bij iedere aanmelding en verlenging(na 5 jaar) een medische keuring ondergaan. Dit geldt ook voor rijbewijs B, wanneer u de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt of gezondheidsbeperkingen heeft.

Taxipaskeuring

Wanneer u een taxipas aanvraagt, is een medische verklaring verplicht. Tijdens de keuring wordt onderzocht of u zelfstandig en veilig een voertuig kunt besturen.

Bodemsanering

Medewerkers die werkzaamheden gaan verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water, moeten een bodemsaneringskeuring ondergaan. De bodemsaneringskeuring bestaat uit een medisch onderzoek. De inhoud van dit onderzoek is afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Asbestkeuring

Indien medewerkers in hun werkzaamheden worden blootgesteld aan asbeststof, dienen zij ten minste éénmaal in de drie jaar in de gelegenheid gesteld te worden om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

NDO-keuring

Indien medewerkers niet-destructief onderzoek (NDO) uitvoeren, kan het zo zijn dat er eisen worden gesteld aan het gezichtsvermogen. Om deze eisen te waarborgen, dient het gezichtsvermogen van NDO’ers conform NEN-EN-ISO 9712 periodiek gecontroleerd te worden.Hierbij kan het gaan om verschillende testen, zoals een visustest, priegeltest, kleurenzien-testen/of grijstinten-test.

Brandweerkeuring

Brandweerpersoneel voert taken en activiteiten uit die gekenmerkt worden door het leveren van piekbelastingen op zowel fysiek gebied als mentaal/ emotioneel gebied. Brandweerpersoneel krijgt te maken met enkele bijzondere functie-eisen (zoals klimmen, tillen,belasting van de huid/longen en energetische belasting). Hierom is het van belang het brandweerpersoneel periodiek te keuren en begeleiding aan te bieden waar nodig.

Expatkeuring

Gaat een medewerker, namens uw organisatie, werkzaamheden uitvoeren in het buitenland? Dan kan het zijn dat hij of zij gekeurd dient te worden (bijv. voor het verkrijgen vaneen visum). De exacte inhoud van de keuring is situatieafhankelijk.