Het verzuimproces

Als je als werknemer ziek wordt en in het verzuim terecht komt, is dat vervelend voor zowel jou als voor jouw werkgever. Beiden hebben er dan ook positief belang bij om je weer aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) dient met als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te zetten.

De WVP, inclusief vragen en antwoorden, staan vermeld op de Arboportaal-website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: klik hier voor meer informatie. Zij hebben ook een animatie gemaakt met de stappen die moeten gebeuren volgens de WVP: