Training Verzuim, Preventie & Vitaliteit

Wanneer je te maken krijgt met verzuim – dat kan zijn zelf of in je team – start het verzuimproces. Dit proces is complex, potentieel lang, en er zijn vaak veel verschillende mensen mee gemoeid. Dat kan overweldigend zijn en er kunnen stappen gemist worden, met risico’s als gemiste re-integratiemogelijkheden en boetes. In deze training helpen we het proces te begrijpen en positief te beïnvloeden.

De training kan worden toegespitst op individuen/teams (welke rol heb ikzelf in het managen van mijn werkvermogen en mijn verzuim en welke rol heb ik als collega naar een ander) en op leidinggevenden. De doelen van de training zijn als volgt geformuleerd:

  • Het beschikken over basiskennis (WVP) en actuele ontwikkelingen rondom verzuim. 
  • Het kennen van rollen en verantwoordelijkheden bij verzuim en bij het vergroten van werkvermogen
  • Globaal op de hoogte zijn van de financiering (eigen risicodragerschap) de consequenties hiervan.
  • Het bekwaam voelen om vanuit hun verantwoordelijkheid het gesprek met medewerkers te voeren over verzuim en werkvermogen met gepaste gesprekstechnieken (optioneel)

Idealiter geven wij deze training samen met iemand van personeelszaken. Afhankelijk van de wensen kunnen we dit in een dagdeel doen of uitbreiden met bijvoorbeeld een rollenspel waarin de theorie direct praktisch geoefend wordt.