Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan door jouw werkgever aangeboden worden om jouw gezondheid en inzetbaarheid te beschermen en te bevorderen. Als werknemer kan je immers blootgesteld worden aan verschillende gezondheidsrisico’s. Het PMO kan ervoor zorgen dat problemen die te maken hebben met jouw gezondheid tijdig aan het licht komen. Deelname aan het PMO is geheel vrijwillig. Al jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Inhoud van het PMO  

Het PMO bestaat uit vragenlijsten en een Health Check. In de vragenlijsten komen onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, leefstijl, werkdruk en fysiek belasting aan bod. 

De Health Check wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. De volgende metingen zullen worden verricht:  

  • Basis biometrie: gewicht, lengte, hartslag, bloeddruk;
  • Bepaling van het cholesterol- en glucosegehalte in het bloed middels een vingerprik;
  • Visustest; 
  • Gehoortest. 

Het PMO kan daarnaast uitgebreid zijn met een audiotest, spirometrietest en een ECG (hartfilmpje). 

De opvolging 

Na het PMO krijg je een individuele rapportage met daarin een persoonlijk advies. Je krijgt een inlog voor het portaal, zodat je het gesprek en de metingen terug kan lezen. Zijn er afwijkingen of risico’s gevonden tijdens het PMO? Dan kan je doorverwezen worden naar de huis- of bedrijfsarts. Je wordt daarnaast gestimuleerd om aan de slag te gaan met de resultaten.