Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert de mogelijkheden van de zieke werknemer om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige maakt in dit onderzoek een vergelijking tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in zijn werk. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten en de eventuele oplossingen voor een werkhervatting zitten.

Continue reading

Coronavirus – COVID19

We hebben te maken met een pandemie, een crisis die onvoorziene risico’s blootlegt en onzekerheden geeft. BakxWagenaar heeft een focusteam samengesteld waarmee de ontwikkelingen worden gevolgd en we onszelf, en onze klanten, hier zo goed mogelijk voor opstellen. Op deze pagina proberen we te helpen antwoorden te vinden d.m.v. relevante bronnen.

Continue reading

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In een werkgever-werknemer relatie worden persoonsgegevens uitgewisseld en gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Continue reading

Het verzuimproces (WVP)

Als je wordt en in het verzuim terecht komt, is dat vervelend voor zowel jezelf als voor je werkgever. Beiden hebben er dan ook positief belang bij om je weer beter en aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter dient met als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te zetten.

Continue reading

(Open) Spreekuur bedrijfsarts

Als een werknemer ziek wordt en in het verzuim terecht komt, is dat vervelend voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Beiden hebben er dan ook positief belang bij om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter dient met als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te zetten.

Continue reading

Keuringen

Bij ons kunt u terecht voor diverse keuringen. Klik hier voor het overzicht. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Continue reading

Training Verzuim, preventie & vitaliteit

Wanneer je te maken krijgt met verzuim – dat kan zijn zelf of in je team – start het verzuimproces. Dit proces is complex, potentieel lang, en er zijn vaak veel verschillende mensen mee gemoeid. Dat kan overweldigend zijn en er kunnen stappen gemist worden, met risico’s als gemiste re-integratiemogelijkheden en boetes. In deze training helpen we het proces te begrijpen en positief te beïnvloeden.

Continue reading

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Je werkgever is verplicht om je een veilige werkplek aan te bieden. Hij zal daarom aandacht besteden aan de psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder valt de discriminatie en de seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten op de werkvloer en ook de werkdruk. Ondanks het beleid van je werkgever kan het voorkomen dat je hiermee geconfronteerd wordt, waardoor jij je niet veilig voelt op je werk. Een vertrouwenspersoon kan je op dit moment helpen.

Het kan zijn dat je de manier van leidinggeven of de communicatie als kwetsend hebt ervaren, of jezelf gediscrimineerd voelt. We spreken dan van ongewenste omgangsvormen. Het kan ook zijn dat je een vermoeden hebt van misstanden zoals diefstal, machtsmisbruik of niet integer gedrag. Dan spreken we van integriteitskwesties. Om deze zaken veilig te kunnen melden heeft je werkgever een externe vertrouwenspersoon aangesteld bij Bakxwagenaar. 

Waarom een externe vertrouwenspersoon? 
Als je geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen of een vermoeden hebt van integriteitskwesties moet je deze ergens veilig kunnen melden. Jouw werkgever neemt deze problemen serieus, maar het kan voor jou moeilijk zijn om hierover te praten. Het kan zijn dat er ook een interne vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf benoemd is, maar dan is deze persoon tegelijkertijd een collega. Voor sommige mensen kan dit een drempel vormen om ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties te melden. Daarom kun jij terecht bij de externe vertrouwenspersoon van Bakxwagenaar. Deze vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk en rapporteert niets aan de werkgever.  

Hoe werkt het? 
Als je een vermoeden hebt van misstanden zoals diefstal, machtsmisbruik of niet integer gedrag, of je hebt het gevoel dat je gepest wordt op de werkvloer, of geconfronteerd wordt met discriminatie, seksuele intimidatie of geweld en je wilt dit op een veilige manier melden, dan kun je contact opnemen onder kantoortijden met Bakxwagenaar via telefoonnummer 0492-330424 of via e-mail: vertrouwenspersoon@bakxwagenaar.nl. Er wordt dan een afspraak met je ingepland op een op voorhand bepaalde locatie. De vertrouwenspersoon zal actief naar je luisteren en alle gegeven informatie vertrouwelijk behandelen. Samen zal gezocht worden naar een oplossing. Soms kan een doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie een optie zijn. Er vindt geen terugkoppeling naar de werkgever plaats. Wel kan de vertrouwenspersoon zitting nemen als onafhankelijke ‘derde’ in een klachtencommissie, overleggen met de eventuele interne vertrouwenspersoon en het management en leidinggevende ondersteunen en adviseren om ongewenst gedrag te voorkomen.  

Consult Psycholoog

Vragen gerelateerd aan stress, mentaal welzijn en veerkracht? Onze professional kan helpen inzicht te krijgen in de oorzaak en begeleiden naar beter en meer (be)grip.

Continue reading

Omgaan met rouw en verlies

Voor rouw en verlies kies je niet, het overkomt je. En de impact kan groot zijn en heeft ook risico’s. In deze workshop gaan we in op de mogelijke problematiek, op de relatie tot werk, en om hoe om te gaan met rouwende collega’s.

Continue reading