Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert de mogelijkheden van de zieke werknemer om weer aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige maakt in dit onderzoek een vergelijking tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in zijn werk. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten en de eventuele oplossingen voor een werkhervatting zitten.

Continue reading

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In een werkgever-werknemer relatie worden persoonsgegevens uitgewisseld en gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Continue reading

Het verzuimproces (WVP)

Als je wordt en in het verzuim terecht komt, is dat vervelend voor zowel jezelf als voor je werkgever. Beiden hebben er dan ook positief belang bij om je weer beter en aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter dient met als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te zetten.

Continue reading

(Open) Spreekuur bedrijfsarts

Als een werknemer ziek wordt en in het verzuim terecht komt, is dat vervelend voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Beiden hebben er dan ook positief belang bij om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter dient met als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te zetten.

Continue reading

Keuringen

Bij ons kunt u terecht voor diverse keuringen. Klik hier voor het overzicht. Wij zorgen voor een snelle afhandeling.

Continue reading

Training Verzuim, preventie & vitaliteit

Wanneer je te maken krijgt met verzuim – dat kan zijn zelf of in je team – start het verzuimproces. Dit proces is complex, potentieel lang, en er zijn vaak veel verschillende mensen mee gemoeid. Dat kan overweldigend zijn en er kunnen stappen gemist worden, met risico’s als gemiste re-integratiemogelijkheden en boetes. In deze training helpen we het proces te begrijpen en positief te beïnvloeden.

Continue reading

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek. Zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven kunnen echter als ongewenst of kwetsend worden ervaren en als gevolg hebben dat een medewerker zich niet veilig voelt op de werkvloer. Ook kan een medewerker vermoedens hebben van misstanden waarbij normen en waarden van de organisatie worden geschonden of waarbij misschien zelfs het maatschappelijk belang of EU-recht in het geding zijn.

Als werkgever heeft u de verplichting tot het creëren van een veilige werkplek (Arbowet) en het inrichten van een meldregeling (Klokkenluiderswet) omtrent integriteitskwesties. Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers zonder medeweten contact opnemen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon een voorlichtende en adviserende rol in de organisatie innemen.
Wat kan uw organisatie van de vertrouwenspersoon verwachten?

In het geval van ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor en geeft advies over de verschillende routes die een medewerker kan nemen, met de behorende voor- en nadelen hiervan. De medewerker behoudt altijd de regie in het nemen van stappen.

In het geval van integriteitskwesties kan de medewerker bij de vertrouwenspersoon terecht voor vermoedens van misstanden. Hierbij gaat het over zaken die mogelijk schade doen aan de organisatie, denk bijvoorbeeld aan machtsmisbruik, corruptie of fraude. De vertrouwenspersoon fungeert hierbij als sparringpartner in de overweging om iets wel of niet te melden. Soms zijn er echter gevolgen voor de maatschappij of de EU en geldt gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, het milieu of goed functioneren van de openbare dienst. In dit geval geldt een meldingsplicht en daarbij kan een vertrouwenspersoon ondersteunen.

Wat heeft de vertrouwenspersoon nodig van uw organisatie?

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, vragen wij dat de organisatie de aanwezigheid en rol van de vertrouwenspersoon breed binnen de organisatie communiceert zodat iedere medewerker de vertrouwenspersoon weet te bereiken. Daarnaast vragen we dat de organisatie een beleid heeft (of bereid is om dit op te stellen) waarin gedragscodes met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en integriteit zijn opgenomen en waarin meld- én klachtenregelingen zijn uitgewerkt zodat de routes voor (de)escalatie duidelijk zijn voor de vertrouwenspersoon. Zo werken we samen aan een veilige werkplek.

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Consult Psycholoog

Vragen gerelateerd aan stress, mentaal welzijn en veerkracht? Onze professional kan helpen inzicht te krijgen in de oorzaak en begeleiden naar beter en meer (be)grip.

Continue reading

Omgaan met rouw en verlies

Voor rouw en verlies kies je niet, het overkomt je. En de impact kan groot zijn en heeft ook risico’s. In deze workshop gaan we in op de mogelijke problematiek, op de relatie tot werk, en om hoe om te gaan met rouwende collega’s.

Continue reading

Preventief Medisch Onderzoek

Het PMO is een medisch onderzoek met als doel de gezondheid van medewerkers in kaart te brengen en eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, leefstijl, werkdruk en fysiek belasting komen aan bod.

Continue reading