Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek. Zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven kunnen echter als ongewenst of kwetsend worden ervaren en als gevolg hebben dat een medewerker zich niet veilig voelt op de werkvloer. Ook kan een medewerker vermoedens hebben van misstanden waarbij normen en waarden van de organisatie worden geschonden of waarbij misschien zelfs het maatschappelijk belang of EU-recht in het geding zijn.

Als werkgever heeft u de verplichting tot het creëren van een veilige werkplek (Arbowet) en het inrichten van een meldregeling (Klokkenluiderswet) omtrent integriteitskwesties. Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers zonder medeweten contact opnemen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon een voorlichtende en adviserende rol in de organisatie innemen.
Wat kan uw organisatie van de vertrouwenspersoon verwachten?

In het geval van ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor en geeft advies over de verschillende routes die een medewerker kan nemen, met de behorende voor- en nadelen hiervan. De medewerker behoudt altijd de regie in het nemen van stappen.

In het geval van integriteitskwesties kan de medewerker bij de vertrouwenspersoon terecht voor vermoedens van misstanden. Hierbij gaat het over zaken die mogelijk schade doen aan de organisatie, denk bijvoorbeeld aan machtsmisbruik, corruptie of fraude. De vertrouwenspersoon fungeert hierbij als sparringpartner in de overweging om iets wel of niet te melden. Soms zijn er echter gevolgen voor de maatschappij of de EU en geldt gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, het milieu of goed functioneren van de openbare dienst. In dit geval geldt een meldingsplicht en daarbij kan een vertrouwenspersoon ondersteunen.

Wat heeft de vertrouwenspersoon nodig van uw organisatie?

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, vragen wij dat de organisatie de aanwezigheid en rol van de vertrouwenspersoon breed binnen de organisatie communiceert zodat iedere medewerker de vertrouwenspersoon weet te bereiken. Daarnaast vragen we dat de organisatie een beleid heeft (of bereid is om dit op te stellen) waarin gedragscodes met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en integriteit zijn opgenomen en waarin meld- én klachtenregelingen zijn uitgewerkt zodat de routes voor (de)escalatie duidelijk zijn voor de vertrouwenspersoon. Zo werken we samen aan een veilige werkplek.

Interesse, vragen en/of opmerkingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.