Iris Kuijpers

Arbeids- en organisatiepsycholoog | Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Je werkgever is verplicht om je een veilige werkplek aan te bieden. Hij zal daarom aandacht besteden aan de psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder valt de discriminatie en de seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten op de werkvloer en ook de werkdruk. Ondanks het beleid van je werkgever kan het voorkomen dat je hiermee geconfronteerd wordt, waardoor jij je niet veilig voelt op je werk. Een vertrouwenspersoon kan je op dit moment helpen.

Het kan zijn dat je de manier van leidinggeven of de communicatie als kwetsend hebt ervaren, of jezelf gediscrimineerd voelt. We spreken dan van ongewenste omgangsvormen. Het kan ook zijn dat je een vermoeden hebt van misstanden zoals diefstal, machtsmisbruik of niet integer gedrag. Dan spreken we van integriteitskwesties. Om deze zaken veilig te kunnen melden heeft je werkgever een externe vertrouwenspersoon aangesteld bij Bakxwagenaar. 

Waarom een externe vertrouwenspersoon? 
Als je geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen of een vermoeden hebt van integriteitskwesties moet je deze ergens veilig kunnen melden. Jouw werkgever neemt deze problemen serieus, maar het kan voor jou moeilijk zijn om hierover te praten. Het kan zijn dat er ook een interne vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf benoemd is, maar dan is deze persoon tegelijkertijd een collega. Voor sommige mensen kan dit een drempel vormen om ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties te melden. Daarom kun jij terecht bij de externe vertrouwenspersoon van Bakxwagenaar. Deze vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk en rapporteert niets aan de werkgever.  

Hoe werkt het? 
Als je een vermoeden hebt van misstanden zoals diefstal, machtsmisbruik of niet integer gedrag, of je hebt het gevoel dat je gepest wordt op de werkvloer, of geconfronteerd wordt met discriminatie, seksuele intimidatie of geweld en je wilt dit op een veilige manier melden, dan kun je contact opnemen onder kantoortijden met Bakxwagenaar via telefoonnummer 0492-330424 of via e-mail: vertrouwenspersoon@bakxwagenaar.nl. Er wordt dan een afspraak met je ingepland op een op voorhand bepaalde locatie. De vertrouwenspersoon zal actief naar je luisteren en alle gegeven informatie vertrouwelijk behandelen. Samen zal gezocht worden naar een oplossing. Soms kan een doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie een optie zijn. Er vindt geen terugkoppeling naar de werkgever plaats. Wel kan de vertrouwenspersoon zitting nemen als onafhankelijke ‘derde’ in een klachtencommissie, overleggen met de eventuele interne vertrouwenspersoon en het management en leidinggevende ondersteunen en adviseren om ongewenst gedrag te voorkomen.