Het COVID-19 virus: Corona

We hebben te maken met een pandemie, een crisis die onvoorziene risico’s blootlegt en onzekerheden geeft. BakxWagenaar heeft een focusteam samengesteld waarmee de ontwikkelingen worden gevolgd en we onszelf, en onze klanten, hier zo goed mogelijk voor opstellen. Op deze pagina proberen we antwoorden te geven en verwijzen om de beste informatie en/of -bronnen te geven.

Positie van de bedrijfsarts c.q. Arbodienst

De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts. De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij of zij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid.

BakxWagenaar heeft een team samengesteld met professionals die de Corona situatie in de gaten houden. Klik hier voor een overzicht van onze professionals.

Betrouwbare informatie over het testen door de GGD

U vindt veel informatie over het testen op de website van de GGD GHOR. GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). 

Is ‘genoodzaakt thuiswerken’ of ‘social distancing’ als gevolg van het Corona-virus een deugdelijke grond voor stagnatie van de re-integratie?

Van de werkgever mag worden verwacht dat administratieve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is). Contacten en onderzoeken (door bijvoorbeeld werkgever of arbeidsdeskundige) kunnen telefonisch worden ingezet/uitgevoerd en, zo nodig, in een later stadium worden aan-/ingevuld door daadwerkelijke fysieke acties

Thuiswerken: hoe zit het met de re-integratie van (al eerder) zieke werknemers?

“Ook voordat het coronavirus uitbrak, hadden werkgevers al te maken met zieke werknemers. Werknemers die volledig thuis waren of werknemers die middenin een re-integratietraject zaten. Thuiswerken is nog altijd het devies van de overheid. Maar hoe re-integreert een zieke werknemer dan? En hoe zit dat met bezoekjes aan de bedrijfsarts?” Voor antwoorden klik hier (bron: coronakrant.nl).

Gezondheidscheck voor contactberoepen:

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties; neem gerust contact met ons op.