Vacature Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (i.o)

In onze aanpak streven wij ernaar om medewerkers van onze opdrachtgevers zo goed mogelijk aan het werk te kunnen laten zijn en blijven. Als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (hierna POB’er) lever je een bijdrage aan een gezond, veilig en duurzaam klimaat voor werknemers en werkgevers. Jij zet middelen in om een arbeidsongeschikte medewerker duurzaam te laten terugkeren in het arbeidsproces. Samen met je collega’s ben je intensief en nauw betrokken bij onze klanten en hun medewerkers.

Een dag als POB'er

Je start de dag op locatie bij de klant. Daar zit je structureel één keer in de week en op die dag heb je meerdere spreekuren gepland staan. Sommige medewerkers zie je voor het eerst, anderen heb je al eens eerder gezien en gesproken. In overleg met de bedrijfsarts heb jij deze contactmomenten overgenomen en begeleid je de verdere re-integratie. Je kan immers goed inschatten wanneer het noodzakelijk is om toch de bedrijfsarts weer in te schakelen. Bij enkele spreekuren sluit aan het einde ook de leidinggevende aan. Zo heb je een casus waar het eenen ander speelt in de arbeidsverhouding. Dit maak je bespreekbaar in het consult. Je stelt naar aanleiding van despreekuren rapportages op voor in het verzuimdossier. Werkgever en werknemer kunnen daar mee aan de slag. Nade lunch rijd je door naar kantoor waar je supervisie hebt staan met de bedrijfsarts waar je veel mee samenwerkt.Jullie bespreken complexe casussen en dit is het moment dat je vragen kan stellen en overleggen met debedrijfsarts. Dit moment is erg leerzaam en waardevol, daarna kan je weer vooruit!

Uitgangspunt POB

Een POB’er werkt voor een deel expliciet in opdracht- en onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts, in taakdelegatie. Kan een groot deel van de taken van de bedrijfsarts overnemen (conform standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts). Kan optioneel voor een klein deel aan andere werkzaamheden oppakken, in overleg met de klant. Voordelen van de inzet van de POB’er zijn het laagdrempelig en snel(ler) contact kunnen hebben.

Wat ga je doen? Een greep uit jouw takenpakket

 • Je voert zelfstandig spreekuren uit;
 • Je weet onderscheid te maken tussen medische oorzaken en andere invloeden op de re- integratie zoals een verstoorde verstandhouding, conflict of privé problematiek. Deze maak je bespreekbaar met werkgever en werknemer;
 • Je maakt de mogelijkheden ten aanzien van arbeid bespreekbaar met de medewerker;
 • Je weet goed in te schatten wanneer de snelle inzet van een bedrijfsarts noodzakelijk is en verwijst, conform gestelde afspraken met de bedrijfsarts, terug naar de bedrijfsarts;
 • Je overlegt met- en adviseert aan de werkgever/leidinggevende hoe het advies van de bedrijfsarts vertaald kan worden naar re-integratieafspraken en de inzet van praktische werkzaamheden van de medewerker;
 • Deelname aan SMT;
 • Je neemt een deel van de bedrijfsgeneeskundige taken over van de bedrijfsarts (conform werkwijzer taakdelegatie – NVAB). Onderstaande bedrijfsgeneeskundige taken behoren tot de mogelijkheden om over te nemen t.b.v. taakdelegatie:
  • Neemt medische- en/of arbeidsanamnese af
  • Verricht lichamelijk onderzoek
  • Kan aanvullend onderzoek aanvragen
  • Mag oordeel vormen over op basis van de verzamelde gegevens en advisering
  • Legt medische feiten en bevindingen vast in het dossier
  • Stelt een terugkoppeling/rapportage op voor werkgever/werknemer
  • Bepaalt of en wanneer er een vervolgafspraak benodigd is (en neemt mogelijk contactmomenten over)
 •  

Goed om te weten:

 • De samenwerking en de te delegeren taken tussen de bedrijfsarts en POB’er wordt vastgelegd in een overeenkomst taakdelegatie;
 • In samenspraak met bedrijfsarts wordt afgesproken en vastgelegd hoe vaak en op welke wijze overlegmomenten plaatsvinden tussen de POB’er en de bedrijfsarts;

Wie zijn wij?

BakxWagenaar is een arbodienst (opgericht in 2001) die gespecialiseerd is in het ondersteunen en adviseren van werkgevers en haar werknemers in alles wat betrekking heeft op bedrijfsgezondheidzorg. We streven ernaar dat mensen zo goed mogelijk – gezond en vitaal – aan het werk kunnen zijn en blijven. Daarnaast streven we een duurzame bedrijfsvoering na. Voor ons betekent dat zowel financieel als sociaal-maatschappelijk gezond zijn. We werken aan gezondheid en hebben oprecht aandacht voor vitaliteit. Daarin is onze missie om een gewaardeerde partner te zijn voor bedrijven om bedrijfsgezondheidszorg te borgen op een eerlijke, respectvolle, no-nonsens wijze, met aandacht voor zowel werkgever als werknemer. We zien onze dienstverlening dan ook als een partnership, vanwaaruit we meedenken en samen werken aan de passende oplossing. Binnen BakxWagenaar vinden we het belangrijk dat bij al onze professionals en diensten de volgende kernwaarden te herkennen zijn: betrouwbaarheid – deskundigheid – betrokkenheid.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Een medische achtergrond zoals een BIG-registratie en 2-3 jaar relevante werkervaring;
 • Een afgeronde opleiding POB is een pré;
 • Heeft ervaring met het sociaal en medisch beoordelen van het arbeidsvermogen;
 • Kennis van de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar (dienstverband)

Belangrijke competenties voor een POB’er:

 • Vakkennis: onderhouden van vakmanschap in actuele en accurate Reflecteren op eigen professioneel functioneren en op kennis. Kent de eigen mogelijkheden en beperkingen en vraagt feedback.
 • Communicatie vaardigheden: op heldere en transparante wijze communiceren over de werk gerelateerde vraagstukken met werknemers en Zorgt voor een goede vastlegging van relevante informatie in het dossier en zorgt daarmee voor een juiste informatieoverdracht. Kan op krachtige manier adviseren.
 • Integriteit: adequaat en zorgvuldig handelen, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende regels. Zorgvuldig omgaan met persoonlijke of gevoelige informatie.
 • Analytisch vermogen: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken. In staat zijn verbanden te leggen tussen problematiek en processen ten aanzien van gezondheid op individueel- en organisatieniveau.
 • Samenwerking: met de verschillende stakeholders de samenwerking opzoeken, waarbij samenwerking met de bedrijfsarts cruciaal is. Proactief en assertief handelen is daarbij van belang. Gebruik durven maken van de expertise van andere professionals.

Wat bieden we jou?

We bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping, verbreding en een plek om te groeien! Werken bij BakxWagenaar betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

 • Het bruto maandsalaris (op basis van 40 uur per week) wordt besproken na een positief kennismakingsgesprek;
 • 8% vakantiegeld
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkbudget, op termijn mogelijkheid tot een leaseauto, pensioen etc.;
 • Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor 12 maanden, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • BakxWagenaar geeft je veel vrijheid en autonomie om zelf invulling te geven aan jouw werk

Interesse?

Neem vooral eens een kijkje op onze website (https://www.bakxwagenaar.nl/) om een beeld te krijgen van onze organisatie. Een referentiecheck en het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Annemiek Smulders of Jantine Snijders. Dat kan telefonisch op 0492-218800.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar j.snijders@bakxwagenaar.com.

Heb je nog niet de vereiste opleiding en/of ervaring? Er zijn ook mogelijkheden om intern opgeleid te worden. Het is echter wél van belang dat je over een geldige BIG-registratie beschikt. We ontvangen je reactie graag vóór woensdag 27 september 2023.