Ziekteverzuim

Ziekteverzuim op de werkvloer

Ziekteverzuim is vervelend voor zowel de medewerker als de werkgever. Overal waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Het verzuim start op de dag van ziekmelden en eindigt op de dag van volledig herstel. Wanneer er sprake is van ziekteverzuim, moet het loon van de medewerker doorbetaald worden. Sommige medewerkers hebben recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. Dat is het geval wanneer de medewerker ziek wordt als gevolg van een zwangerschap, orgaandonatie of wanneer de medewerker onder de no-riskpolis valt.

Voor een organisatie kunnen de kosten hoog oplopen bij ziekte. De zieke medewerker moet worden doorbetaald, maar het werk blijft liggen. Voor het werk dat blijft liggen, dient vaak vervanging geregeld te worden. Daarnaast zijn er eventuele bijkomende kosten voor ziekteverzuimbegeleiding. Een ziekteverzuimbeleid is verplicht voor de werkgever. Wij helpen u om het herstel van uw medewerker te bevorderen.

Ziekteverzuim voorkomen en verminderen

Zowel de werkgever als de medewerker moet bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim. We doen dit om preventief de juiste acties, interventies en gesprekken te adviseren. De werkgever kan heldere verzuimregels hanteren door middel van een verzuimprotocol. Houd de regie in eigen hand en probeer een prettige werksfeer te creëren.

Wanneer iemand langer thuis zit, is het moeilijker om het werk weer op te pakken. Voor beide partijen is het fijner om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. We werken met mensen en daarom is het belangrijk om niet enkel naar de juridische en financiële aspecten te kijken, maar ook rekening te houden met menselijke en medische factoren. Zieke medewerkers hebben een impact op uw bedrijfscontinuïteit.

Bedrijfscontinuïteit

Door middel van afspraken en de manier van werken, zorgt u er samen voor dat de bedrijfsdoelen worden gerealiseerd. U wilt niet alleen de klant tevreden houden, maar ook uw medewerkers. De continuïteit binnen de organisatie moet immers geborgd worden.

Als werkgever moet u zich daarom aan wettelijke veiligheidsnormen houden. En besteed daarnaast structureel aandacht aan de werkomstandigheden van uw medewerkers. Zorg voor een gezonde werkomgeving, een goede werksfeer en goed leiderschap.

Heeft u een ziekteverzuimbeleid?

Met behulp van een ziekteverzuimbeleid richt u zich op het voorkomen en beperken van ziekte binnen uw organisatie. U kunt ziekte helpen te voorkomen door bijvoorbeeld een verzuimprotocol te hanteren. Een verzuimprotocol maakt deel uit van het ziekteverzuimbeleid. Om eventuele miscommunicatie te voorkomen worden in geval van ziekte de regels duidelijk omschreven.

Wij bieden graag ondersteuning om een gedegen Arbo- en verzuimbeleid te handhaven. Denk hierbij aan een goede registratie van begeleiding en verzuim. Wij adviseren u graag over uw verantwoordelijkheden als werkgever.

Bel ons0492-218800 Contactformulier