Re-integratiebegeleiding 2e spoor

Tijdens een langdurig re-integratietraject kan er een moment komen waarop blijkt dat een medewerker niet meer in eigen functie kan terugkeren. Bovendien kan het zijn dat er geen andere functie binnen uw organisatie beschikbaar is. In zo’n geval wordt er een 2e spoor traject gestart. Er gaat dan gezocht worden naar een passende baan bij een andere werkgever, om zo de mogelijkheid op behoud van werk en inkomen te vergroten.

Het traject

Een spoor 2 traject is een traject op maat. Het traject wordt vaak gestart rondom de eerstejaarsevaluatie, waarbij de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige een advies uitbrengen over de mogelijkheden van de zieke medewerker. U en de medewerker onderzoeken vervolgens samen met een re-integratiebegeleider de kansen op de arbeidsmarkt en proberen deze te benutten.

Persoonlijke begeleiding

Wanneer u via ons een re-integratiebegeleider inschakelt, bent u verzekerd van persoonlijke en deskundige begeleiding. De re-integratiebegeleider is een deskundige professional, die samen met u voor een volledige dossieropbouw zorgt. Als werkgever wordt u – samen met uw medewerker – gestimuleerd om u actief in te zetten voor het slagen van de re-integratie. Op deze manier voldoet u volledig aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter én wordt uw medewerker de beste mogelijkheden geboden op het vinden van een nieuwe, passende baan.

Informatie aanvragen