Ondersteuning bij ERD ZW

Wie is er verantwoordelijk voor de Ziektewet uitkering?

De medewerker heeft recht op een Ziektewet uitkering als hij of zij door ziekte niet meer kan werken en wanneer de betreffende persoon geen aanspraak kan maken op loondoorbetaling. Het UWV begeleidt de medewerker bij de re-integratie. Een bedrijfsarts helpt u bij het verzuimbeleid.

Wat houdt eigenrisicodrager zijn in?

Wanneer u als werkgever gekozen heeft om Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW) te worden, dan bent u eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de ZW Arbo rol. Dit betekent onder andere dat u zelf de ZW uitkering aan een ex-medewerker betaalt en zelf de re-integratieverplichtingen vormgeeft. Normaal betaalt het UWV de ZW uitkering, maar in dit geval betaalt u zelf de ziektewet uitkering. U betaalt minder premie als u ervoor kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

U kunt ervoor kiezen om deze rol geheel in eigen beheer te nemen, gedeeltelijk uit te besteden of volledig uit te besteden. Deze rol zorgt voor financiële risico’s, maar ook extra inspanningen. BAKXWAGENAAR ondersteunt u in uw rol als Eigenrisicodrager Ziektewet. Met onze persoonlijke advisering en ondersteuning, helpen wij u bij een adequate uitvoering van deze rol.

Ziektewet Arboteam

Zorgdragen voor een zorgvuldige registratie van gegevens en informatie? Als ERD is dat van groot belang. Dit is een flinke klus, waarbij u wellicht ondersteund wilt worden. Bij ons kunt u rekenen op alle ondersteuning die u nodig heeft om de taken als eigenrisicodrager in goede banen te leiden! U krijgt een speciaal Ziektewet Arboteam toegewezen, bestaande uit een administratief medewerker, een casemanager en een bedrijfsarts.

Samen beperken we de schadelast

Onze verzuimadministratie bewaakt het proces, terwijl onze casemanager samen met u de regie voert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ons speciale ZW Arbo handboek en ons verzuimmanagementsysteem dat volledig is aangepast aan de specifieke eisen vanuit het ERD-schap. Verder wordt er een BIG-geregistreerde bedrijfsarts ingezet voor de noodzakelijke (medische) beoordelingen en zorgen wij er samen voor dat de uitkeringsadministratie naar behoren wordt uitgevoerd. Als werkgever bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Dit geldt voor zowel de WGA als voor de Ziektewet.

Bel ons0492-218800 Contactformulier