Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is specialist binnen de driehoek: mens, werk en inkomen. Hij weegt belasting en belastbaarheid af en geeft advies over passend werk. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van een medewerker in de arbeidssituatie. U kunt bij ons terecht voor de inzet van een arbeidsdeskundige.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige onderzoekt of de huidige functie nog passend (te maken) is en wat de eventuele mogelijkheden binnen de organisatie (1e spoor) en buiten de organisatie (2e spoor) zijn. Hierover brengt hij een advies uit.

Wanneer moet het arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd?

De Arbowet stelt dat u als werkgever moet (laten) onderzoeken of een zieke medewerker naar vermogen kan blijven werken. Maar wanneer moet u zo’n onderzoek laten uitvoeren? Dat hangt af van de situatie, maar in de praktijk voert de arbeidsdeskundige het onderzoek vaak uit rondom het einde van het 1e ziektejaar (42e tot 52e week). Het onderzoek kan dan namelijk als basis voor de te nemen stappen aan de start van het 2e ziektejaar worden gebruikt.

Adequate uitvoering

Voor de uitvoering van arbeidsdeskundige onderzoeken werken wij samen met zeer ervaren, geregistreerde professionals. Omdat wij uw organisatie goed kennen, en dus weten wat er speelt, kan de arbeidsdeskundige zeer gericht advies verstrekken en kunnen wij gezamenlijk direct doorpakken. Het arbeidsdeskundig onderzoek kan snel en zonder veel administratieve rompslomp in gang worden gezet en bovendien krijgt u daarbij een vast aanspreekpunt. Adequate (vervolg)stappen naar succesvolle re-integratie is ons doel.

Bel ons0492-218800 Contactformulier