Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige is specialist binnen de driehoek mens, werk en inkomen. Hij weegt belasting en belastbaarheid af en geeft advies over passend werk. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van een medewerker in de arbeidssituatie. U kunt bij ons terecht voor de inzet van een arbeidsdeskundige.

Wat doet een arbeidsdeskundige precies?

De arbeidsdeskundige onderzoekt of de huidige functie nog passend (te maken) is en wat de eventuele mogelijkheden binnen de organisatie (1e spoor) en buiten de organisatie (2e spoor) zijn. Hierover brengt hij een advies uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig onderzoek, hetgeen een verplichte stap is binnen de Wet Verbetering Poortwachter.

Waarom via ons?

Voor de uitvoering van arbeidsdeskundige onderzoeken werken wij samen met zeer ervaren, geregistreerde professionals. Omdat wij uw organisatie goed kennen, en dus weten wat er speelt, kan de arbeidsdeskundige zeer gericht advies verstrekken en kunnen wij gezamenlijk direct doorpakken. Het arbeidsdeskundig onderzoek kan snel en zonder veel administratieve rompslomp in gang worden gezet waarbij wij uw aanspreekpunt zijn. Adequate (vervolg)stappen naar succesvolle re-integratie is ons doel.

Informatie aanvragen