Verzuim

Wat is verzuim?

Iedereen kan ziek worden. Wanneer een medewerker na een aantal dagen weer in staat is om te werken, dan is dat vaak geen probleem. Er is dan sprake van kort verzuim. Het kan echter ook gebeuren dat een medewerker langer uitvalt.

Wat de situatie ook is: heeft u te maken met verzuim en wilt u worden ondersteund? Dan staan wij graag voor u klaar! We streven naar communicatie via korte lijnen, waardoor u bij ons altijd een vast aanspreekpunt heeft. Samen met u gaan we werken aan de gezondheid van uw medewerkers om arbeidsverzuim aan te pakken én te voorkomen.

Kort verzuim

De meeste ziekmeldingen binnen een organisatie bestaan uit kort verzuim. Hierbij kunt u denken aan klein leed zoals de griep. Kort verzuim duurt maximaal een week, waarbij medewerkers recht hebben op kort betaald verlof. De werkgever zorgt er in dit geval vaak voor dat de werkzaamheden worden overgenomen door één of meerdere collega’s. Hierdoor kunnen de andere medewerkers meer stress of drukte ervaren. Het is belangrijk om dit als werkgever in de gaten te houden en goed te communiceren met de medewerkers.

Frequent verzuim

Wanneer een medewerker zich minimaal 3 keer in 12 maanden ziek heeft gemeld, is er sprake van frequent verzuim. Als werkgever moet u verzuim bespreekbaar kunnen maken binnen uw organisatie. Als verzuim een actueel onderwerp is, dan zullen medewerkers niet zo snel verzuimverlof aanvragen. Zij zullen actief bezig zijn om verzuim te voorkomen. Een fijne werksfeer creëren op de werkvloer is van grote invloed op het (verlagen van) verzuim binnen uw organisatie.

Langer verzuim

Een medewerker kan ook voor een lange(re) tijd uitvallen. Is een medewerker 6 weken of langer ziek? Dan spreken we van langdurig verzuim, waarbij de Wet Verbetering Poortwachter in werking treedt. Als werkgever moet u dan samen met de medewerker bepaalde inspanningen voor de re-integratie verrichten. Goede ondersteuning en advisering door uw arbodienst is daarbij erg belangrijk.

Verzuim aanpakken

Wilt u ziekteverzuim aanpakken binnen uw organisatie? Wij kunnen u hierin ondersteunen door te bemiddelen in de gesprekken tussen u en de medewerker. Onze rol als arbodienst heeft een toegevoegde waarde om verandering in verzuimgedrag te brengen. Wij helpen u om de oorzaak van het verzuim te achterhalen en een actieplan op te stellen, zodat de medewerker snel weer aan het werk kan.