Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Risico’s in kaart brengen

Ondernemen betekent risico’s nemen. Als werkgever weet u dat. U doet er daarom alles aan om goede arbeidsomstandigheden te creëren. Dat is immers goed voor uw medewerkers en daarmee voor uw organisatie. Maar kent u alle risico’s wel? Valt er nog ergens winst te behalen? Een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) is een belangrijk – en vaak wettelijk verplicht – hulpmiddel om de actuele risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en te controleren.

Uitvoering van de risico inventarisatie & evaluatie

Met een RI&E worden alle risico’s binnen uw organisatie op een rij gezet. Een RI&E bestaat grofweg uit twee onderdelen:

  1. Een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie
  2. Een plan voor het oplossen van die risico’s

In bijna alle gevallen moet een uitgevoerde RI&E getoetst worden door een gecertificeerde professional, zoals een bedrijfsarts of arbeidshygiënist. Er moet immers gekeken worden of de RI&E voldoet aan de wettelijke richtlijnen. Hoe dit precies opgesteld moet worden, is afhankelijk van de grootte van uw organisatie.

Hoe stelt u een RI&E op?

Bestaat uw organisatie uit maximaal 25 medewerkers? Dan kunt u een erkend RI&E instrument gebruiken. Dit instrument is ontwikkeld door uw brancheorganisatie en hoeft niet gecontroleerd te worden door een Arbo deskundige.

Bestaat uw organisatie uit meer dan 25 medewerkers? Dan helpt een preventiemedewerker u met het opstellen van de risico inventarisatie & evaluatie. Onze gecertificeerde Arbodeskundigen moeten de RI&E controleren.

Werken de medewerkers in uw organisatie samen 40 uur of minder? Een checklist van gezondheidsrisico’s helpt u dan bij de verplichte risico inventarisatie & evaluatie. Vanuit deze checklist ontvangt u een plan van aanpak om de situatie binnen uw organisatie te verbeteren. Dit hoeft u niet te laten controleren door een Arbo deskundige.

Zelf doen of ondersteuning nodig?

Iedere organisatie moet een RI&E opstellen volgens de Arbowet. U kunt ervoor kiezen om de RI&E zelf uit te voeren óf te worden ondersteund door een professional. Dit hangt onder andere van de bedrijfsgrootte af. Wilt u graag ondersteuning? Dan kunt u bij ons rekenen op een gecertificeerd en kerndeskundig adviseur met veel ervaring. Hij of zij gaat samen met u aan de slag om alle risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen. Bovendien ondersteunen wij u bij het opstellen van een plan van aanpak. Het eindproduct: een volledig getoetste Risico inventarisatie & evaluatie.

Bel ons0492-218800 Contactformulier
Zie ook: