Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Pesten, agressie, discriminatie, werkdruk en seksuele intimidatie; het komt helaas nog steeds voor op verschillende werkplekken. Deze vormen van belasting worden ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. PSA is zelfs een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden. Eén derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan deze werkgerelateerde psychische klachten. De gevolgen ten aanzien van de gezondheid van uw medewerkers mogen daarom absoluut niet worden onderschat.

Wat te doen tegen psychosociale arbeidsbelasting?

Als werkgever bent u verplicht om werkdruk en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u een PSA-beleid opstelt en blijvende aandacht besteedt aan het thema. Ga het gesprek aan met uw medewerkers, want zij zijn medeverantwoordelijk voor een goede omgang met collega’s en cliënten.

Externe ondersteuning

Bovendien kunt u BAKXWAGENAAR inschakelen als uw externe adviespartner. Wij leveren verschillende diensten die helpen bij het in kaart brengen en terugdringen van PSA binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon, die als ervaren professional het gesprek met getroffen medewerkers aangaat. Daarnaast zijn er de PSA-check en het Preventief medisch onderzoek (PMO); twee instrumenten die de PSA van uw medewerkers blootleggen en vaak tot concrete verbeteracties leiden. En uiteraard kunnen wij – middels een in-company workshop – voorlichting over het onderwerp geven bij u op de werkvloer.

BAKXWAGENAAR denkt graag met u mee. Samen gaan we de psychosociale arbeidsbelasting binnen uw organisatie te lijf!

Bel ons0492-218800 Contactformulier
Zie ook: