Bodemsaneringskeuring

De bodem kan verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen. En werken in- of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het is daarom van belang aandacht te besteden aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Een bodemsaneringskeuring is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werknemers die werkzaamheden verrichten in- of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De keuring richt zich op het vroegtijdig herkennen van mogelijke gezondheidsschade. Wanneer een medewerker voor het eerst gaat werken in verontreinigde grond is een bodemsaneringskeuring verplicht.

Wat is de bodemsaneringskeuring?

De bodemsaneringskeuring bestaat uit een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Een keuringsarts of bedrijfsarts voeren samen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige de keuring uit. De exacte inhoud van het onderzoek is afhankelijk van de functie van de medewerker en de daarbij gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen. BAKXWAGENAAR houdt hierbij de voorschriften aan uit de richtlijn Werken in en met verontreinigde bodem (CROW400).

 • Bodemsanering type A: geen gebruik van adembescherming.
 • Bodemsanering type B: gebruik van afhankelijke adembescherming, zoals een filtermasker.
 • Bodemsanering type C: gebruik van buitenluchtonafhankelijke adembescherming, zoals het gebruik van luchtcapsules.

Inhoud van de bodemsaneringskeuring

 • Invullen van een vragenlijst t.a.v. fysieke en mentale gesteldheid
 • Biometrisch onderzoek: bloeddrukmeting, meting van lengte en gewicht
 • Gehooronderzoek middels een audiogram
 • Onderzoek naar gezichtsvermogen
 • Lichamelijk onderzoek door een arts
 • Bloedonderzoek
 • Urineonderzoek
 • Longfunctieonderzoek (alléén bij type B)
 • ECG in rust (alléén bij type B)
 • Inspanningstest (alléén bij type C).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de bodemsaneringskeuring? Neemt u dan gerust eens contact met ons op. In overleg kan gekozen worden voor het uitvoeren van de keuringen bij ons op locatie of op uw locatie.

Bel ons0492-218800 Contactformulier