Er zijn aspecten in een werkomgeving die een risico kunnen vormen op de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen, alsook voor de ongeboren baby. Op de website van Arboportaal worden de risico’s voor je vruchtbaarheid benoemd. Denk hierbij aan gevaarlijke stoffen en straling. Je werkgever is verplicht om de risico’s voor de vruchtbaarheid in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).