Second opinion

Doel en toepassingsgebied
Als werknemer kan je het door een bedrijfsarts gegeven advies laten beoordelen door een andere bedrijfsarts indien je twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Het gaat hier om adviezen in het kader van:

  • de verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • een preventieve consultatie met betrekking tot een gezondheidskundig vraagstuk in verband met arbeid;

Verantwoordelijkheden en kosten
De Second opinion bedrijfsarts is verantwoordelijk voor een professionele en onafhankelijke beoordeling en advisering, rekening houdend met wet- en regelgeving, richtlijnen, standaarden en geldende inzichten op bedrijfsgeneeskundig terrein. Een Second opinion is in beginsel een eenmalige beoordeling en advisering gericht op het beantwoorden van jouw concrete vraagstelling. Mits jouw werkgever contractueel afspraken met ons heeft gemaakt óf er bij je aanvraag een getekende akkoordverklaring van je werkgever zit, worden de kosten voor de Second opinion vergoed door je werkgever.

Hoe gaat een Second opinion in zijn werk
1. Je vraagt een Second opinion schriftelijk middels het aanvraagformulier bij ons aan;
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier vindt er binnen 5 werkdagen een telefonische intake met je plaats;
3. De Second opinion bedrijfsarts neemt contact op met de eerste bedrijfsarts om alle relevante beschikbare informatie te ontvangen. Met jouw uitdrukkelijke toestemming betekent dit dus jouw (medische) dossier;
4. Ter voorbereiding op het spreekuur zal de verstrekte informatie (van zowel werknemer als de eerste bedrijfsarts) door de Second opinion bedrijfsarts worden bestudeerd;
5. Je bezoekt de Second opinion bedrijfsarts voor een spreekuur;
6. De Second opinion bedrijfsarts stelt een rapportage, met advies en antwoord op jouw vraagstelling, op en verstrekt deze aan jou.

Wil je een Second opinion aanvragen? Neemt u dan contact met ons op om een aanvraagformulier toegestuurd te krijgen.

Nieuws

Vacature (Arbo)verpleegkundige

Ben jij een enthousiaste en vakkundige (arbo)verpleegkundige die bezig wil zijn met preventie en graag het gesprek aangaat met medewerkers? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk de vacature HIER.  


BW-relatiemiddag 2018

Met een goed gevoel kijken wij terug op onze BW-relatiemiddag 2018. Samen met onze relaties hebben we er weer een inspirerende bijeenkomst van gemaakt! Het thema van de middag was ‘Een andere kijk op …’ en dat hebben we geweten. Zo kwam Ynzo van Zanten (Chief Evangelist bij Tony’s Chocolonely) langs om te vertellen over […]


BAKXWAGENAAR

Zandstraat 96

5705 AZ Helmond

Tel: 0492 330424

E-mail: info@bakxwagenaar.nl

Verzuimadministratie:

Tel: 0492 552659

E-mail: verzuim@bakxwagenaar.nl

BAKXWAGENAAR    Zandstraat 96    5705 AZ Helmond     Tel: 0492 330424    E-mail: info@bakxwagenaar.nl  |  Verzuimadministratie:    Tel: 0492 552659    E-mail: verzuim@bakxwagenaar.nl
BAKXWAGENAAR