Second opinion

Doel en toepassingsgebied
Als werknemer kan je het door een bedrijfsarts gegeven advies laten beoordelen door een andere bedrijfsarts indien je twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Het gaat hier om adviezen in het kader van:

  • de verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • een preventieve consultatie met betrekking tot een gezondheidskundig vraagstuk in verband met arbeid;

Verantwoordelijkheden en kosten
De Second opinion bedrijfsarts is verantwoordelijk voor een professionele en onafhankelijke beoordeling en advisering, rekening houdend met wet- en regelgeving, richtlijnen, standaarden en geldende inzichten op bedrijfsgeneeskundig terrein. Een Second opinion is in beginsel een eenmalige beoordeling en advisering gericht op het beantwoorden van jouw concrete vraagstelling. Mits jouw werkgever contractueel afspraken met ons heeft gemaakt óf er bij je aanvraag een getekende akkoordverklaring van je werkgever zit, worden de kosten voor de Second opinion vergoed door je werkgever.

Hoe gaat een Second opinion in zijn werk
1. Je vraagt een Second opinion schriftelijk middels het aanvraagformulier bij ons aan;
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier vindt er binnen 5 werkdagen een telefonische intake met je plaats;
3. De Second opinion bedrijfsarts neemt contact op met de eerste bedrijfsarts om alle relevante beschikbare informatie te ontvangen. Met jouw uitdrukkelijke toestemming betekent dit dus jouw (medische) dossier;
4. Ter voorbereiding op het spreekuur zal de verstrekte informatie (van zowel werknemer als de eerste bedrijfsarts) door de Second opinion bedrijfsarts worden bestudeerd;
5. Je bezoekt de Second opinion bedrijfsarts voor een spreekuur;
6. De Second opinion bedrijfsarts stelt een rapportage, met advies en antwoord op jouw vraagstelling, op en verstrekt deze aan jou.

Wil je een Second opinion aanvragen? Neemt u dan contact met ons op om een aanvraagformulier toegestuurd te krijgen.

Nieuws

‘Vertrouwenspersoon soms teruggefloten door werkgever’

Dat kopte NU.nl op dinsdag 6 maart jl. Een aantal vertrouwenspersonen geeft namelijk aan dat ze wel eens teruggefloten zijn door de werkgever na begeleiding van een slachtoffer van seksuele intimidatie. Dit blijkt uit een enquête van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en onderzoeksprogramma De Monitor.


Vacature: bedrijfsarts gezocht!

Ben je zelfstandig of wil je in loondienst werken in de regio van Helmond/Eindhoven (straal van max. 1 uur rijden), waarbij je zelf het aantal uren bepaalt? Dan ben je bij BAKXWAGENAAR aan het juiste adres!


BAKXWAGENAAR

Zandstraat 96

5705 AZ Helmond

Tel: 0492 330424

E-mail: info@bakxwagenaar.nl

Verzuimadministratie:

Tel: 0492 552659

E-mail: verzuim@bakxwagenaar.nl

BAKXWAGENAAR    Zandstraat 96    5705 AZ Helmond     Tel: 0492 330424    E-mail: info@bakxwagenaar.nl  |  Verzuimadministratie:    Tel: 0492 552659    E-mail: verzuim@bakxwagenaar.nl
BAKXWAGENAAR