Onze dienstverlening

Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van werkgevers en haar werknemers op de gebieden: verzuim, gezondheid en veiligheid. Hoe concreter, hoe beter. Wij geloven dat gezonde en vitale werknemers aan de basis staan van het succes van iedere organisatie. Met onze deskundige professionals en maatwerkdiensten benadrukken we verantwoordelijkheden, dagen we uit en faciliteren we. Gaan we samen aan de slag?

Onze missie

Wij staan voor persoonlijke en deskundige verzuimbegeleiding met aandacht voor vitaliteit en inzetbaarheid.

Onze visie

Wij gaan voor gelukkige en vitale werknemers die optimaal en duurzaam inzetbaar zijn.

Onze kernwaarden

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat bij al onze professionals en diensten de volgende kernwaarden te herkennen zijn. Deze kernwaarden bepalen onze houding en gedrag en dragen in onze ogen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening:

  • Betrouwbaarheid
  • Deskundigheid
  • Betrokkenheid