Nieuws

De BW-relatiemiddag 2017 was een groot succes!

Vol trots kijken wij terug op een zeer geslaagde BW-relatiemiddag. Deze vond plaats op donderdag 16 november jl. in De Cacaofabriek Helmond met als thema “Gezondheid in relatie tot werk”. Naast inspirerende talks van Edith Bosch en Leon Schaepkens waren er drie interactieve workshops, verzorgd door: Ewout Brehm (directeur Buro voor Fysieke Arbeid) over Duurzaam […]

Lees verder…


De preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst

De nieuwe Arbowet is op 01-07-2017 in werking getreden. Eén van de taken van de preventiemedewerker is dat de preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst overleggen. Dit overleg is geregeld in het basiscontract wat de werkgever met de bedrijfsarts/arbodienst heeft afgesloten. Wat is een zinvolle invulling van zo’n overleg en hoe vaak gaat de preventiemedewerker in gesprek […]

Lees verder…


Track onbereikbaar op vrijdag 29 september a.s. vanaf 16:30 uur

Vanwege een update is Track op vrijdag 29 september a.s. vanaf 16:30 uur onbereikbaar. Zaterdagochtend (30-9) omstreeks 8:00 uur is Track weer bereikbaar en volledig te gebruiken. Los van een groot aantal technische updates/verbeteringen die beperkt zichtbaar zijn, is er een ook grote zichtbare verandering namelijk de veranderde interface (met o.a. functionaliteiten als filteren). Zie […]

Lees verder…


Psychische aandoening vaak reden van uitkering

“Bijna een derde (30,8 procent) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische zorg. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Gemeenten, de ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan samenwerken om dit percentage omlaag te brengen. Het zijn vooral […]

Lees verder…


Resultaten cliënttevredenheids-
onderzoek

In juni hebben wij het 1e cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Middels een korte vragenlijst hebben medewerkers van onze opdrachtgevers hun (on)tevredenheid over de dienstverlening van BAKXWAGENAAR geuit. In totaal hebben 45 personen de vragenlijst ingevuld. Volgend jaar voeren wij wederom het onderzoek uit en hebben daarbij als doel gesteld dat minimaal 2x zoveel medewerkers de vragenlijst invullen. […]

Lees verder…BAKXWAGENAAR behaalt ISO 9001:2015 en Arbodienst certificaat

Afgelopen maandag 20 maart jl. hebben wij de audit voor de ISO 9001:2015 en Certificaat Arbodienst met succes afgerond. Een belangrijke bevestiging van de professionalisering van onze organisatie en dienstverlening. In de basis had onze dienstverlening reeds de juiste ingrediënten. U kunt nog steeds bij ons terecht om u te laten ondersteunen en adviseren door […]

Lees verder…


Presentatie Nienke Bernards voor onze collega’s

Op dinsdag 21 maart jl. heeft arts-onderzoeker/PhD-student Nienke Bernards een presentatie verzorgd voor een aantal van onze collega’s. Aan de hand van haar proefschrift ‘Hard to digest’ deelde Nienke een aantal nieuwe inzichten op het gebied van oncologie en welke implicaties deze inzichten/bevindingen kunnen hebben voor de relatie tussen kanker en werk. Ze promoveert over […]

Lees verder…