Werkplekonderzoek

Voorkom klachten en verzuim met een werkplekonderzoek

Een werkplek kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Dit kan de inzetbaarheid van een medewerker beïnvloeden. Zonder structurele aandacht voor bijvoorbeeld een goede werkplek is de kans op ziekteverzuim binnen uw organisatie hoger. Met een werkplekonderzoek kunt u eventuele klachten en verzuim bij uw medewerkers terugdringen en voorkomen.

Hoe kan een werkplekonderzoek helpen?

Met een werkplekonderzoek worden de risico’s in kaart gebracht. Een professional (bijv. een arbeidshygiënist, ergonoom of bedrijfsfysiotherapeut) komt langs om onder andere de werkplekinrichting, werkorganisatie, hulpmiddelen en werkwijze te beoordelen. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de lichamelijke arbeidsbelasting van uw medewerkers te verminderen. In een vitale, prettige en veilige werkomgeving zijn uw medewerkers immers productiever. Het welbevinden van de medewerkers is van belang om verzuim terug te dringen en re-integratie te bevorderen.

Zijn alle werkplekken geschikt voor onderzoek?

De antwoord op deze vraag is ‘ja’. Of het nu om kantoor, transport of productie gaat, een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden uitgevoerd. Afhankelijk van de omgeving en situatie selecteren wij een passende, deskundige professional. Vanuit onze ervaring met uw organisatie kan deze professional gericht advies geven om de werkplek optimaal in te richten. Het doel: een prettigere en veiligere werkomgeving voor uw medewerker(s).

Verschillende werkplekonderzoeken

Er zijn verschillende werkplekonderzoeken, waaronder onderzoeken naar lichamelijke klachten, geluid, klimaat, licht of blootstelling aan biologische of chemische stoffen. Resultaten uit een werkplekonderzoek worden aan de werkgever en medewerker gerapporteerd. Hierin staan ook adviezen hoe een eventuele werkhouding verbeterd kan worden. Zo kunnen kleine ergonomische aanpassingen al een enorm verschil maken. Een ergonomisch advies kan resulteren in het aanpassen van de ergonomische instelling van de werkplek, maar ook de werkgewoonten van de medewerker. Na het werkplekonderzoek  evalueren we samen met de medewerker de resultaten.

Bel ons0492-218800 Contactformulier
Zie ook: